Navigácia

 • Okresné kolo 29. ročníka olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 16.01.2019 sa na našej škole konalo okresné kolo 29. ročníka olympiády v anglickom jazyku. Tejto súťaže sa zúčastnilo 28 žiakov zo 4 okresov: Humenné, Medzilaborce, Snina a Vranov n/Topľou. Našu školu úspešne reprezentovali Sára Jakubčová zo IV.C triedy, ktorá obsadila 1. miesto v kategórii 2B a Kristína Telepčáková zo IV.D triedy, ktorá obsadila 1. miesto v kategórii 2C2. Obidve postupujú do krajského kola. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii našej školy! VÝSLEDKY

 • Pokojné milostiplné vianočné sviatky

  Piatok 21.12.2018 v posledný deň v škole tohto kalendárneho roku nám zahrali, zaspievali a povinšovali naši šikovní študenti. Prajeme všetkým pokojné, milostiplné vianočné sviatky v kruhu rodiny a tešíme sa na stretnutie v novom roku. Video si pozrite tu.    -jk-

 • 7. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy

  Aj tento rok sa naše gymnázium zapojilo do projektu Záložka do knihy. Našou partnerskou školou je gymnázium v Trstenej. Pri vyhodnotení sa náš projekt dostal medzi najlepšie, boli sme odmenení diplomom a poďakovaním za výbornú prácu našich žiakov. Podrobnejšie na stránke predmetu UKL.

 • Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní

  Dňa 21.11.2018 v Prešove na SPŠE sa konalo krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní. Naši študenti nás vzorne reprezentovali. Obsadili sme v kategórii starších pekné 4. miesto Samuel Krempaský a 5. miesto Damián Varga. V kategórii mladších sme obsadili 4. miesto Natanael Varjan, 7. miesto Viliam Lipovský a na našu veľkú radosť získal Dávid Benko 1.miesto. Ten postupuje na celoslovenské kolo do Banskej Bystrice. Z úspechov našich sa tešíme, srdečne blahoželáme a držíme nášmu mladému víťazovi Dávidovi Benkovi palce na celoslovenskom kole.   foto  tu   - JanKo cák -

 • Návšteva DD - Antig

  Tak ako každý rok v čase adventu už po štvrtýkrát sme my študenti 4.B triedy navštívili starkých z Domova dôchodcov -  Antig. Pripravili sme si pre nich mikulášsky kultúrny program plný humoru, spevu a súťaží. Na akordeóne spev sprevádzal Rastislav Jasik z triedy 1.B. Do Domova dôchodcov s nami zavítal aj sám sv. Mikuláš, ktorý obyvateľom domova rozdal sladké mikulášske darčeky. Keďže sme už maturanti, túto štafetu chceme odovzdať ďalej mladším spolužiakom. Dúfame, že táto tradícia nezanikne (veď trvá už viac ako 20 rokov) a zachová sa aj po ďalšie roky. Na záver by sme sa chceli poďakovať našej pani triednej učiteľke PhDr. Tatiane Sklenárovej Uramovej a PhDr. Ľubici Kordaničovej za to, že nás po celé gymnaziálne štúdium viedli k organizovaniu takejto akcie. Naše poďakovanie patrí aj bývalému absolventovi školy Marošovi Hoptovi za finančnú pomoc, ktorý na starkých nezabudol. Prajeme šťastné a veselé vianočné sviatky a v zdraví prežitý rok 2019. Miriama Sijková, Kristína Rusinková 4.B

 • Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

  Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

  V dňoch 6. 12. a 7. 12.2018 sa konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku, do ktorej sa zapojili 13 - ti študenti súťažiaci v kategórii B1, B2, B3. Najlepšie výsledky dosiahli títo študenti: v kategórii B1 - Telepčáková Kristína 4.D, v kategórii B2 – Pomykáčová Kristína 4.B, v kategórii B3 – Levko Taras 2.B. Spomínaní študenti postupujú priamo do krajského kola. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov. PK RUJ

 • Basketbalový turnaj o pohár GagLS Humenné

  Každý rok sa začiatkom decembra koná na našej škole basketbalový turnaj o pohár Gymnázia armádneho generála Ludvíka Svobodu. Vo štvrtok 6.12.2018 súťažili chlapci a v piatok dievčatá. Posledné roky sa pravidelne turnaja zúčastňujú študenti našej družobnej poľskej školy Liceum Tarnow, Gymnázia Cyrila Daxnera Vranov a Obchodnej Akadémie Humenné. Zápasy boli dramatické, povzbudzovanie búrlivé. Nakoniec sa podarilo v obidvoch dňoch byť najúspešnejším hosťom z Licea Tarnow aj medzi chlapcami aj medzi dievčatami. Pravidelnou súčasťou tejto akcie býva aj účasť na hodinách s našimi žiakmi a družobný večer študentov družobných škôl. Učitelia si pravidelne v podvečer zahrajú priateľský futbalový zápas. Teší nás dlhoročný, úprimný a blízky vzťah študentov a učiteľov oboch škôl, ktorý sa utuží v máji spoločným výletom učiteľov vo Wieličke. Ďakujeme všetkým účastníkom turnaja, najmä hosťom z Poľska, Vranova a Obchodnej akadémie, za odhodlané športové výkony a tešíme sa nabudúce. Výsledky a fotogalériu si pozrite tu.     foto: Leszek Kubien a Ján Kocák video chlapci,  video dievčatá   - JK -

 • Turnaje v stolnom tenise a florbale

  Milí žiaci,príď te sa zabaviť a zašportovať si!!! V priebehu následujúcich dvoch týždňov sa podľa záujmu uskutočnia na škole turnaje v stolnom tenise a florbale. Prosím záujemcov, aby sa v priebehu tohto týždňa, t. j. do 7. 12. nahlásili u p. uč. Pavlenkovej. V stolnom tenise sa nahlásia jednotlivci, vo  florbale je potrebné nahlásiť celé tímy, v počte 7- 8 žiakov. Termíny a časy konania budú upresnené v priebehu budúceho týždňa. Koordinátor PPDZ a PK TŠV.

 • Po stopách Zemplínčanov v čs. légiách vo Francúzsku

  Pri príležitosti stého výročia vzniku Československej republiky vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu finančné prostriedky pre grantovú schému „I. svetová vojna a osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika“. Do tejto grantovej schémy sa prihlásilo aj gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu s projektom Zemplínčania v československých légiách vo Francúzsku. Hlavnou aktivitou projektu bolo vytvorenie panelovej výstavy na tému účasti Zemplínčanov v čs. légiách vo Francúzsku. Samotnému vytvoreniu výstavy predchádzal archívny výskum, pri ktorom nám výdatne pomohli viacerí členovia Československej obce legionárskej a Nadácie Milana Rastislava Štefánika, za čo sme im veľmi vďační. Výstava bola vyhotovená v slovenskej a francúzskej verzii. Podrobnejšie na stránke predmetu DEJ. -RT-

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ sa prihlásilo 213 školských knižníc, naša škola sa umiestnila na 32. mieste. V rámci tejto akcie sa konalo aj hlasovanie o najkrajší plagát spisovateľa – najviac hlasov získala trieda III.B s plagátom „Hana Zelinová“, tesne za nimi skončila I.E s „Margitou Figuli“. V kvíze o knižniciach boli najúspešnejšie triedy 1.E a 3.E. Gratulujeme. -vk-

 • Školské kolo OSJA

  Školské kolo OSJA

  V dňoch 28. a 29. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku, ktorého sa zúčastnili študenti druhého, tretieho a štvrtého ročníka. V kategórii A budú našu školu v krajskom kole reprezentovať Hanka PandošováSamuel Kolesár, obaja z II. A triedy. V kategórii B Terézia BarnováMatúš Matuch z III. A a v kategórii C Sára Jakubčová zo IV. C. Všetkým postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole. -MB-

 • iBobor - informatická súťaž

  Medzinárodná informatická súťaž iBobor mala celoslovenské kolo utorok 13.11.2018 v kategórii junior a vo štvrtok 15.11.2018 v kategórii senior. Naši študenti aj tohto roku dosiahli vynikajúce výsledky a mali sme 11 úspešných riešiteľov v kategórii senior a 9 úspešných riešiteľov v kategórii junior. Dvaja naši študenti dosiahli maximálny počet bodov a skončili v svojej kategórii na Slovensku na 1.mieste. V kategórii senior dosiahli plný počet bodov 80 a percentil umiestnenia 100 Boris Pankovčin z 4.A a Damián Varga z 4.B. Maturant Damián Varga dosiahol maximálny počet bodov a prvé miesto na Slovensku už po tretí krát za sebou! Tešíme sa z výsledkov a srdečne blahoželáme. Po vyhodnotení sme rozdali diplomy a sladkú študentskú pečať. Foto si pozrite tu. - JánKo cák -

 • ZENIT v programovaní školské kolo

  Školské kolo súťaže ZENIT v programovaní sa uskutočnilo 16.10.2018. V kategórii mladších zvíťazil Dávid Benko s 82 bodmi a na druhom mieste skončili Viliam Lipovský a Natanael Varjan obidvaja s 34 bodmi. V kategórii starších sa na prvom mieste umiestnil Tomáš Šepeľa s 103 bodmi, na druhom mieste Damián Varga s 73 bodmi a na treťom mieste Samuel Krempaský s 66 bodmi. Prví traja súťažiaci z každej kategórie postúpili na krajské kolo súťaže, ktoré sa bude konať v Prešove. Foto zo súťaže  so pozrite tu.    - JanKo cák -

 • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  V dňoch 21. a 22. 11. 2018 sa na našej  škole uskutočnilo aj školské kolo 29. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa v dvoch kategóriách 2A a 2B zúčastnilo 23 žiakov. V kategórii 2A zvíťazila Natália Orlejová z II. B triedy, ktorá spolu s Martinom Butalom z I. B triedy postupuje do okresného kola. V kategórii B2 neboli obsadené prvé dve miesta, najlepšie výsledky dosiahla Veronika Piňková zo IV. C triedy, ktorá  skončila na 3. mieste.  Postupujúcim študentom želáme v ďalších  kolách veľa úspechov.  PK NEJ

 • Krajské kolo v šachu

  Krajské kolo v šachu

  V pondelok, 26.11.2018, sa v Humennom uskutočnilo krajské kolo v rapid šachu žiakov a žiačok stredných škôl. Reprezentovali nás títo žiaci: Stela Simonová, Mária Jakubová, Michaela Balogová, Daniel Lopata, Lukáš Seman a Damián Varga. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Zvlášť chcem oceniť výkon Stely Simonovej, ktorá z druhého miesta postupuje na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia 18.12.2018 v Topoľčanoch. Gratulujeme k postupu a držíme prsty v bojoch o tie najvyššie méty. Foto, výsledky CH a D-LH- 

 • Školské kolo OĽP

  V dňoch 8. a 22. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo XXI. ročníka Olympiády ľudských práv formou písomného testu a ústnej obhajoby modelovej situácie súvisiacej s históriou nežnej revolúcie a aplikáciou ľudskoprávnej problematiky. Postup do krajského kola si po vyrovnaných výkonoch vybojoval M. ČECH (3. C) pred D. BELCÁKOM (3.A), ktorý je jeho náhradníkom vo vyššom kole. Obaja preukázali výborné vedomosti, kritické myslenie a schopnosť analýzy i argumentácie pri ochrane ľudských práv. Podrobnejšie na stránke predmetu OBN.

 • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 20.11. a 22.11.2018 sa na našej škole konalo  školské kolo olympiády v anglickom jazyku, do ktorej sa zapojilo 63 študentov súťažiacich v 4 kategóriách. V kategórii 2A sa najviac darilo M. Mandzákovi (I.D), v kategórii 2B bola najúspešnejšia S. Jakubčová (IV.C), v kategórií 2C2 zvíťazila K. Telepčáková (IV.D). Všetci traja nás budú reprezentovať v okresnom kole olympiády, ktoré sa bude konať 16.1.2019. Žiak P. Borovský (II.A) zvíťazil v kategórií 2C1 a priamo postupuje do krajského kola. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov. Podrobnejšie na stránke predmetu ANJ.

 • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  V dňoch 13. a 20. 11. 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Postup do krajského kola za kategóriu B získala Karin Kudláčová (1. C) a za kategóriu A našu školu bude reprezentovať Viktória Švigárová  (4. C). Víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole. Podrobnejšie na stránke predmetu SJL.

 • Úspech v súťaži To si píš!

  Úspech v súťaži To si píš!

  V rámci súťaže pre študentov a študentky stredných škôl (mladých ľudí od 16 do 21 rokov) vyhlásenej Inštitútom ľudských práv a zameranej na písanie kvalitných textov vhodných na publikovanie na blogu Ľudské práva, na motivovanie študentov nielen sa zaujímať o ľudskoprávne témy (v tomto roku to boli Globalizácia, biznis a ľudské práva, Fake news, dezinformácie a konšpirácie, Rozmach krajnej pravice), ale aj vytvárať atraktívne texty, ktoré pritiahnu záujem verejnosti k ľudskoprávnym témam, vybrala odborná porota do finále celkovo 10 študentských textov, medzi ktorými bol aj text žiačky našej školy Viktórie Holejovej (4.D), ktorú tento úspech veľmi potešil. Podrobnosti na stránke predmetu OBN.

 • Okresné kolo v bowlingu

  Okresné kolo v bowlingu

  Dňa 20.11.2018 sa uskutočnilo okresné kolo v bowlingu žiakov a žiačok SŠ. Našu školu reprezentovali traja chlapci a tri dievčatá. Celkovo sa bowlingového turnaja zúčastnilo 12 chlapcov a 13 dievčat z piatich stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je PSK. Výsledky našich žiakov: CH - Kassai A. (2. miesto; postup na krajské kolo v Prešove), Kostilník D. (3. miesto), Vahovič M. (6. miesto); D - Kudláčová K. (6. miesto), Rujáková J. (8. miesto), Rácová A. (9. miesto). Ďakujem všetkým žiakom za vzornú reprezentáciu školy. -LH- Tabuľky a výsledky

strana:

Kontakt

 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
  Komenského 4, 066 01 Humenné
  GPS: N48.933246, E21.892994
 • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

 • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
 • telefonicky: +421 57 775 3826
 • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12974582