Navigácia

Stránky predmetu Slovenský jazyk a literatúra (PK slovenského jazyka)

Aktivity v šk. r. 2018/2019

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

V dňoch 13. a 20. 11. 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.  Zúčastnili sa ho vybratí žiaci 1. – 4.  ročníka, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií: Kategória A (1. a 2. ročník), Kategória B (3.a 4. ročník). Tak ako pominulé roky testovanie pozostávalo z troch častí: písomná časť (test), transformácia textu a ústna časť (prednes prejavu).

Postup do krajského kola za kategóriu B získala Karin Kudláčová (1. C) a za kategóriu A našu školu bude reprezentovať Viktória Švigárová  (4. C). Víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

Bližšie informácie v tabuľke:

Poradie

Kategória A

Kategória B

1. miesto

Viktória Švigárová (4. C)

Karin Kudláčován (1. C)

2. miesto

Mária Jakubová  (3. A)

Petra Tabaková  (1. E)

3. miesto

Jana Bidovská    (3. D)

Juliána Milčová  (2. B)

 


Medzinárodný deň školských knižníc

Dňa 22.10.2018 sa uskutočnila na našom gymnáziu oslava 19. ročníka medzinárodného dňa školských knižníc. Tento sviatok prvýkrát vyhlásila Dr. Blanche Woollsová v roku 1999 a odvtedy si ho celý svet každoročne pripomína štvrtý októbrový pondelok. Stalo sa peknou tradíciou, že sa naša škola už niekoľko rokov zapája do tohto projektu. Avšak Medzinárodný deň školských knižníc, nebol jediným dôvodom našich osláv. Pripomenuli sme si aj najvýznamnejší sviatok Slovákov a Čechov v tomto roku, 100. výročie vzniku Prvej československej republiky, vďaka prierezovému dielu najväčších muzikálových hitov z dôb Československa. Po skončení programu sa žiaci presunuli na výstavu plagátov o autoroch z dôb ČSR, ktoré vytvárali jednotlivé triedy, ako súčasť príprav MDŠK. Súťažný duch gymnazistov neopustil ani v tento deň a svoje vedomosti si mohli triedy porovnať na literárne zameranom kvíze v našej školskej oslávenkyni.

Študenti tretieho ročníka si navyše pripravili program pre deti základných škôl. Spoločne sa stretli vo Vihorlatskej knižnici. Paulína Šompľaková a Benjamín Ficik zábavnou formou oboznámili žiakov s predmetmi, ktoré boli používané v dobe Československa, Andrea Žalobínová a Natália Hančáriková si pre žiakov pripravili ukážky z literatúry vzniknutej v Československu.  Na záver otestovali kreativitu žiakov rôznymi aktivitami.

N. Hančaríková, J. Milčová

Kontakt

  • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
    Komenského 4, 066 01 Humenné
    GPS: N48.933246, E21.892994
  • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

  • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
  • telefonicky: +421 57 775 3826
  • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12974593