Navigácia

Stránky predmetu Anglický jazyk (PK anglického jazyka)

Aktivity v šk. r. 2018/2019

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 20.11. a 22.11.2018 sa na našej škole konalo  školské kolo olympiády v anglickom jazyku, do ktorej sa zapojilo 63 študentov súťažiacich v 4 kategóriách. V kategórii 2A sa najviac darilo Martinovi Mandzákovi (I.D), v kategórii 2B bola najúspešnejšia Sára Jakubčová (IV.C), v kategórií 2C2 zvíťazila Kristína Telepčáková (IV.D). Všetci traja nás budú reprezentovať v okresnom kole olympiády, ktoré sa bude konať 16.1.2019. Žiak Pavol Borovský (II.A) zvíťazil v kategórií 2C1 a priamo postupuje do krajského kola. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

 

KATEGÓRIA 2A                       PÍSOMNÁ ČASŤ    ÚSTNA ČASŤ                     SPOLU

1. MIESTO – MANDZÁK I.D         31 bodov                  +      25 bodov                          56 bodov

2. MIESTO – HERMAN I.D            31 bodov                  +      24 bodov                           55 bodov

3. MIESTO – DEMČÁK II.C            31 bodov                  +     23 bodov                            54 bodov

4. MIESTO – SUKEĽ II.B                 32 bodov                  +     20 bodov                            52 bodov

 

KATEGÓRIA 2B                       PÍSOMNÁ ČASŤ    ÚSTNA ČASŤ                     SPOLU

1. MIESTO – JAKUBČOVÁ IV.C    33 bodov                 +      30 bodov                          63 bodov

2. MIESTO – BELCÁK III.A             34 bodov                 +      28 bodov                           62 bodov

 

KATEGÓRIA 2C1                     PÍSOMNÁ ČASŤ    ÚSTNA ČASŤ                     SPOLU

1. MIESTO – BOROVSKÝ II.A      29 bodov                  +      28 bodov                          57 bodov

2. MIESTO – MIKOVÁ II.A             29 bodov                  +      27 bodov                           56 bodov

3. MIESTO – TREŠČÁKOVÁ II.A   26 bodov                   +      26 bodov                           52 bodov

 

KATEGÓRIA 2C2                     PÍSOMNÁ ČASŤ    ÚSTNA ČASŤ                     SPOLU

1. MIESTO – TELEPČÁKOVÁ IV.D 28 bodov               +      28 bodov                          56 bodov

2. MIESTO – PUŠKÁROVÁ III.A      20,5 bodov           +      10 bodov                           30,5 bodov


 

Miniseminár pre učiteľov anglického jazyka ZŠ a SŠ

Dňa 8.11.2018 vydavateľstvo OXFORD University Press už jedenásty-krát organizovalo na pôde našej školy metodický miniseminár pre učiteľov anglického jazyka základných a stredných škôl spojený s predajnou výstavkou kníh. Seminár bol venovaný problematike rozvoja komunikačných zručností na hodinách anglického jazyka, a to predovšetkým počúvania s porozumením a písania. ELT konzultant pán Mgr. Roman Čančinov sa svojimi praktickými ukážkami zameral na aktivity s cieľom zaujať a motivovať žiakov počúvať a písať v cieľovom jazyku, a zároveň na aktivity vhodné pre žiakov so špecifickými poruchami učenia, ako napríklad dyslexia.  Záujem o tento miniseminár, ktorý je z roka na rok väčší,  je  nepochybne dôkazom, že je prínosný pre každého účastníka.


Európsky deň jazykov na našom gymnáziu

V piatok 28. septembra sa počas troch vyučovacích hodín aulou ozývalo mnoho jazykov - anglický, nemecký, ruský či španielsky. Dôvodom bolo pripomenutie si Európskeho dňa jazykov, počas ktorého si naši gymnazisti každoročne pripravujú aktivity spojené s týmito jazykmi pre ostatných študentov. Viac početné skupiny si postupne vyskúšali každé stanovište, kde na nich už čakali ich rovesníci s aktivitami. Zábavnou formou si tak mohli zlepšiť poznatky hneď zo štyroch cudzích jazykov a vyskúšať svoje znalosti v praxi. Počas celého dňa vládla dobrá nálada a odhodlanie študentov rozvíjať svoje vedomosti v oblasti jazykov. 

Petra Miková

Kontakt

  • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
    Komenského 4, 066 01 Humenné
    GPS: N48.933246, E21.892994
  • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

  • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
  • telefonicky: +421 57 775 3826
  • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12814133