Navigácia

Jazyk a trh práce

Projekt Jazyk a trh práce

Od 1. apríla 2014 sa na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom v spolupráci s Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ realizuje projekt Jazyk a trh práce spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v rámci operačného programu Vzdelávanie v prioritnej osi 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy (opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú). Na riadení projektu sa podieľajú PaedDr. Ivan Pajtaš (projektový manažér), Ing. Mária Guzlejová (ekonomická činnosť), RNDr. Monika Onufráková, PaedDr. Jana Kababíková (koordinátorky odborných aktivít) a Ing. Iveta Straňáková (manažérka publicity), neskôr Mgr. Milolsav Melník (manažér publicity).

 

Hlavným cieľom projektu je uskutočnenie obsahovej prestavby vzdelávania na strednej škole s využitím inovovaných foriem a metód výučby, pričom v konkrétnych špecifických cieľoch ide o skvalitnenie učebných materiálov, inováciu obsahu aj metód vzdelávania a o podporu odborného a osobnostného rozvoja pedagogických zamestnancov.

 

 

 

 

 

 

 

Do tvorby inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov je zapojených štrnásť učiteliek cudzích jazykov a slovenčiny. Ich úlohou je zamerať sa na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti a vytvoriť učebné a ďalšie elektronické materiály súvisiace so svetom práce a prípravou žiaka na budúce povolanie. Tematicky sa účastníčky projektu budú vo svojich aktivitách orientovať na problematiku prijímacieho pohovoru, dôležitých ekonomických otázok svetového hospodárstva, na možnosti zamestnania v EÚ, významné firmy v regióne, na cvičenia venované čítaniu s porozumením súvislých a nesúvislých textov a pod. Vytvorené texty a pracovné listy sa budú využívať v jednotlivých ročníkoch a v rámci prípravy na maturitnú skúšku z daného jazyka.

 

 

Popri tejto aktivite bude súčasne prebiehať ďalšie vzdelávanie a podpora osobnostného odborného rozvoja dvadsiatich piatich pedagogických zamestnancov. Cieľom je zdokonaľovať profesijné kompetencie zamestnancov školy v oblasti digitálnych technológií použiteľných v edukačnom procese a osobnostného rozvoja zameraného na psychickú odolnosť a zvládanie stresu.

Projekt Jazyk a trh práce bude trvať až do septembra 2015 a prispeje k tomu, aby škola viac reagovala na potreby trhu práce.

Jana Kababíková

 

Kontakt

  • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
    Komenského 4, 066 01 Humenné
    GPS: N48.933246, E21.892994
  • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

  • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
  • telefonicky: +421 57 775 3826
  • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12813410