Navigácia

Školská knižnica

 • Súčasťou našej školy je aj školská knižnica, ktorá je určená predovšetkým na  informačné a dokumentové zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu. Táto knižnica zlučuje dva typy knižníc, a to učiteľskú a žiacku, ktorých úlohou je poskytovať knižnično-informačné služby našim študentom, pedagógom a zamestnancom školy. 

 

 • Školská knižnica je rozdelená na dve časti, slovenskú a cudzojazyčnú, z ktorých každá sa nachádza v samostatnej miestnosti. Slovenskú časť tvorí krásna a odborná literatúra, povinná a odporúčaná literatúra pre študentov v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra a ruská literatúra. Cudzojazyčnú časť tvorí odborná a krásna literatúra v anglickom a nemeckom jazyku. 

 

 • Školská knižnica slúži predovšetkým na študijné účely a čítanie, ale v jej priestoroch sa organizujú aj kultúrno-spoločenské podujatia vo forme prednášok, besied, literárnych súťaží a akcií informačnej výchovy. Aj prostredníctvom vyučovacích hodín, ktoré prebiehajú v priestoroch knižnice, sa študenti učia pracovať s informáciami a zároveň si budujú pozitívny vzťah ku knihám.

 

 • Od roku 2006 je naša škola zapojená do grantového projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“, ktorý organizuje Ministerstvo školstva SR. Cieľom tohto projektu je modernizácia školskej knižnice prostredníctvom vytvorenia knižnično-informačného systému s online katalógom a pripojenie školskej knižnice na internet školy. Zároveň sa vďaka získaným finančným prostriedkom doplnil knižničný fond.

„Kniha je záhrada, ktorú môžeš nosiť vo vrecku."

(arabské príslovie)

Milí študenti, v tomto školskom roku

Vám bude k dispozícii naša

Školská knižnica  každú veľkú prestávku

od pondelka do piatku.

Tešia sa na Vás p. uč. Krišková, Maja, Barbara, Laura a Paťa J

PS: V prípade potreby ma nájdete na B 217 (Krišková).

Kontakt

 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
  Komenského 4, 066 01 Humenné
  GPS: N48.933246, E21.892994
 • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

 • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
 • telefonicky: +421 57 775 3826
 • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12814031