Navigácia

Voliteľné predmety vo 4. ročníku

Žiak si vyberá 12 hodín (dva štvorhodinové predmety a dva dvojhodinové predmety).

Predmet Dotácia
Dejepis 4
Občianska náuka 4
Geografia 4
Matematika 4
Chémia 4
Biológia 4
Fyzika 4
Informatika 4
Seminár z dejepisu 2
Seminár z geografie 2
Seminár z biológie 2
Seminár z chémie 2
Seminár z fyziky 2
Seminár z matematiky 2
Programovanie 2
Cvičenia z fyziky 2
Konverzácia v cudzom jazyku (ANJ, NEJ, RUJ, SJA) 2
Spoločenskovedný seminár 2
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry 2

 

Tento návrh zohľadňuje ponuku predmetov a prípravu žiaka podľa súčasných právnych predpisov - Vyhláška č. 318/2008 o ukončovaní štúdia, č. 209/2011 a Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Prehľad voliteľných predmetov je vypracovaný v súlade so školským vzdelávacím programom Krok do budúcnosti.

Minimálny počet žiakov v skupine (okrem predmetu informatika a programovanie) je 12.

 

Kontakt

  • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
    Komenského 4, 066 01 Humenné
    GPS: N48.933246, E21.892994
  • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

  • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
  • telefonicky: +421 57 775 3826
  • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12813426