Navigácia

Čo je eTwinning?

eTwinning je internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.

eTwinning = partnerstvá škôl v Európe

eTwinning = komunita európskych škôl a európskych učiteľov

 

Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning.

Od roku 2014 - 2020 v novej európskej platforme Erasmus+ má eTwinning, ako jediný z doterajších programov, pevnú pozíciu. Je považovaný za dôležitý fenomén v ďalšom vzdelávaní učiteľov.

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning  umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

Program eTwinning je otvorený pre všetky typy materských, základných, špeciálnych a stredných škôl. Zapojiť sa môžu učitelia všetkých typov vyššie uvedených škôl a ročníkov a bez akýchkoľvek byrokratických obmedzení začať spolu so žiakmi európsky projekt. Projekt eTwinning nemá určené ďalšie kritériá účasti, termíny výziev, dobu trvania, záverečné správy a pod., preto okrem chuti zapojiť sa nemáte v začatí projektu žiadne ďalšie obmedzenia.

V priestore eTwinning môžu pracovať aj tí učitelia, ktorí zatiaľ nemajú nájdenú partnerskú školu a teda ani vytvorený spoločný projekt. Pedagógovia sa môžu zúčastniť online Vzdelávacích aktivít v trvaní 4-10 dní alebo diskusií a výmeny skúseností v Skupinách, kde môžu diskutovať na rôzne témy v zabezpečenom prostredí. Môžu si tiež sami otvoriť tzv. Zborovňu na tému, ktorá ich zaujíma.

Prečo sa zapojiť?

 Pretože okrem radosti a zábavy pri učení eTwinning ponúka:* bezplatný prístup * zábavu v triede *zmysel pre komunitu  *bezpečné prostredie   *projekty zamerané na spoluprácu škôl *podporu *možnosť profesionálneho rastu   *žiadnu byrokraciu  

Naši žiaci tento rok spolupracovali s talianskými a poľskými študentmi na projekte „ Lyžicou naprieč Európou“  . Ciele projektu  boli: Medzinárodná spolupráca, predstavenie školy a  účastníkov, medzikultúrny život, poznať iné kultúry pomocou receptov, motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov, upevniť slovnú zásobu k téme „Varenie“, precvičovať gramatické štruktúry

Spolu s ostatnými navrhli spoločné logo, vyhľadali vhodné recepty na studenú kuchyňu. Následne natočili videá v ktorých sa predstavili a spravili domáci recept. Jedlo následne aj ochutnali, čo bola , ako sami tvrdili, najprínosnejšia časť projektu. Potom boli vyskúšané recepty ostatných krajín.

Komunikovalo sa pomocou app What´ up. Žiakom sa projekt veľmi páčil a krajiny by radi navštívili, čo bolo aj zámerom, aby sa vytvoril podnet pre projekt Erasmus +.

Naše videá :

https://www.youtube.com/watch?v=E7AM81IrSBw&t=182s

https://www.youtube.com/watch?v=pZEmbvAfBn8

https://www.youtube.com/watch?v=T9UUwJLtPl0

 

Kontakt

  • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
    Komenského 4, 066 01 Humenné
    GPS: N48.933246, E21.892994
  • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

  • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
  • telefonicky: +421 57 775 3826
  • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12813477