Navigácia

Činnosť

Rodičovská rada pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom

touto cestou ďakuje všetkým rodičom, priateľom školy a absolventom, ktorí prispeli na účet združenia v minulom roku sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Tohto roku prosíme rodičov, priateľov školy ako i absolventov a právnické osoby aby nás znova podporili a venovali i tentoraz na naše Rodičovské združenie sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Takto získané prostriedky budú využité na podporu programov pre študentov gymnázia a na modernizáciu vyučovacieho procesu.

Pohyb a stav finančných prostriedkov v šk. r. 2014/2015: 


Sumu môžete poukázať na:
Rodičovské združenie pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu
HUMENNÉ
IČO: 173196170609
Právna forma: Občianske združenie
Spis. Značka: NCRpo:2945/2003

Tlačivá získate:


Úprimná vďaka všetkým, ktorí nám pomôžu.

 

Kontakt

  • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
    Komenského 4, 066 01 Humenné
    GPS: N48.933246, E21.892994
  • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

  • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
  • telefonicky: +421 57 775 3826
  • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12814170