Navigácia

Žiacka rada

         

Kto sme?

Sme skupina žiakov, ktorí reprezentujú názory a záujmy svojich spolužiakov a presadzujú ich na zasadnutiach  s vedením školy.

Škola zabezpečuje klasické vzdelávanie a to je treba niečím doplniť. Preto existuje naša Žiacka školská rada, ktorá vám dáva možnosť sebarealizácie a sebarozvoja. Zabezpečujeme organizáciu rôznych školských podujatí.  

Základné poslanie

Sme volený orgán študentov Gymnázia arm. gen. L. Svobodu.

Reprezentujeme názory študentov voči riaditeľovi, vedeniu školy a podieľame sa na základných otázkach výchovno-vzdelávacieho procesu. Organizujeme mimoškolskú činnosť a taktiež máme zástupcu aj v Rade školy.

Členovia ŽŠR

ŽŠR tvoria zástupcovia všetkých tried, ktorí sú volení spolužiakmi vo svojej triede, pričom jeden z nich je predseda a druhý podpredseda.

V rámci vnútorného usporiadania sa volí predseda a dvaja podpredsedovia. Právo navrhovať kandidatúru má každý člen Žiackej školskej rady.

Koncepcia fungovania

Oficiálny štatút bol ustanovený dňa 14. 3. 1995 a štatutárom bol Michal Fedák.

Stretávame sa dvakrát do mesiaca alebo častejšie.

Fungujeme na základe aktuálne schváleného štatútu, ktorý je dostupný na týchto stránkach.

Práca ŽŠR

1. Organizujeme tradičné podujatia školy (imatrikulácia, gymnaziálny ples,...).

2. Podieľame sa na vzniku a organizácií mimovyučovacích záujmových aktivít (turnaje,...).

3. Spolupracujeme na organizovaní študentských šport. podujatí (volejbal, futbal, basketbal, beh,...).

4. Zlepšujeme komunikáciu a informovanosť medzi žiakmi, učiteľmi a vedením školy.

5. Snažíme sa nájsť riešenie k problémom pre tých žiakov, ktorí sa na nás obrátia.

6. Prednášame pripomienky študentov školy vedeniu školy. Táto spolupráca je veľmi efektívna a to vďaka prístupu vedenia školy k riešeniu problémov

Kontakt

  • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
    Komenského 4, 066 01 Humenné
    GPS: N48.933246, E21.892994
  • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

  • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
  • telefonicky: +421 57 775 3826
  • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12814137