Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 054/2018 Videokabel, držiak,napaj.kab s DPH 18.09.2018 Alemat.cz.s.r.o.Svetlohorská 3,Tábor I.Pajtaš riaditeľ
Objednávka 053/20187 Laserová tlačiareň s DPH 13.09.2018 PARTNER Retail,s.r.o.Klincova BA I.Pajtaš riaditeľ
Objednávka 052/2018 Nabijačka akum s DPH 12.09.2018 REMOOP Hé I.Pajtaš riaditeľ
Objednávka 051/2018 Televízor LCD-LED s DPH 10.09.2018 DOMOSS TECHNIKA, Piešťany I.Pajtaš riaditeľ
Objednávka 050/2018 Audio system s DPH 10.09.2018 Alemat.cz.s.r.o.Svetlohorská 3,Tábor I.Pajtaš riaditeľ
Objednávka 049/2018 Športové náradie s DPH 05.09.2018 SPORTIKA GROUP s.r.o.BA I.Pajtaš riaditeľ
Objednávka 048/2018 Wifi - router s DPH 05.09.2018 VVTech,s.r.o.Hviezdoslavova,B.Bystr. I.Pajtaš riaditeľ
Objednávka 047/2018 Switch s DPH 05.09.2018 PARTNER Retail,s.r.o.Klincova BA I.Pajtaš riaditeľ
Objednávka 046/2018 Kabel s DPH 05.09.2018 EDIS s.r.o.Holý Val, Žilina I.Pajtaš riaditeľ
Zmluva 05/2018/T ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 15.19/hodinu s DPH 05.09.2018
Zmluva Zmluva o spolupráci 18/45minut s DPH 04.09.2018 SIDAS s.r.o.
Zmluva 04/2018/T ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 15.19/hodinu s DPH 03.09.2018
Objednávka 045/2018 Kancelárske potreby s DPH 31.08.2018 Krídla, Tolsteho, Humenné I.Pajtaš riaditeľ
Objednávka 045/2018 Kancelárske potreby s DPH 31.08.2018 Krídla, Tolsteho, Humenné I.Pajtaš riaditeľ
Objednávka 043/2018 Pranie s DPH 23.08.2018 Kveta Antoňáová, Hé I.Pajtaš riaditeľ
Objednávka 043/2018 Pranie s DPH 23.08.2018 Kveta Antoňáová, Hé I.Pajtaš riaditeľ
Objednávka 044/2018 Vyradený nábytok s DPH 22.08.2018 Slovenská sporiteľňa I.Pajtaš riaditeľ
Objednávka 044/2018 Vyradený nábytok s DPH 22.08.2018 Slovenská sporiteľňa, BA I.Pajtaš riaditeľ
Objednávka 041/2018 Čistiace prostriedky s DPH 23.07.2018 Krídla, Tolsteho, Humenné I.Pajtaš riaditeľ
Faktúra Faktury 08/2018 s DPH 18.07.2018
zobrazené záznamy: 1-20/529