Navigácia

Partneri
NOVÝ LEVEL

ŠTUDENTI!!!! Máte možnosť spolu so svojimi priateľmi a rodinnými príslušníkmi posunúť našu školu na NOVÝ LEVEL. Stačí zahlasovať a môžeš pomôcť pre našu školu získať nové počítačové a interaktívne učebne a pre seba hodnotnú cenu. Viac info a možnosť hlasovať TU: https://nanovylevel.sk/ Po zahlasovaní prostredníctvom uvedeného odkazu NEZABUDNI potvrdiť svoj hlas, keď ti príde overovací e-mail. Zdieľaj, posielaj odkaz ďalším a posuň našu školu na NOVÝ LEVEL!!!!

Streda 17. 10. 2018

Aktuálne projekty:

Školský rok 2018/2019

MS 2019

12. marec 2019 - SJL

13. marec 2019 - ANJ, NEJ, RUJ, SJA

14. marec 2019 - MAT

20. - 24. máj 2019 - ÚFIČ

Prázdniny 2018/2019

jesenné: 31. 10. - 2. 11. 2018

vianočné: 22. 12. 2018 - 7. 1. 2019

polročné: 1. 2. 2019

jarné: 18. 2. - 22. 2. 2019

veľkonočné: 18. 4. - 23. 4. 2019

letné: 1. 7. - 31. 8. 2019

Rozpis vyučovacích hodín a prestávok

   7:45 - 8:30 1. hodina
  8:30 - 8:40 prestávka
  8:40 - 9:25 2. hodina
  9:25 - 9:30 prestávka
  9:30 - 10:15 3. hodina
  10:15 - 10:35 prestávka
  10:35 - 11:20 4. hodina
  11:20 - 11:30 prestávka
  11:30 - 12:15 5. hodina
  12:15 - 12:25 prestávka
  12:25 - 13:10 6. hodina
  13:10 - 13:15 prestávka
  13:15 - 14:00 7. hodina
  14:00 - 14:10 prestávka
  14:10 - 14:55 8. hodina
 

14:15 - 15:30

14:00 - 16:00

krúžková činnosť

športové krúžky

NOVINKY

 • Dňa 5.10.2018 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu družstiev a jednotlivcov ZŠ a SŠ. Za každú školu mohlo štartovať maximálne jedno družstvo zložené z troch pretekárov. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Ivana Švigárová (2.A), Lívia Demková (2.C), Mária Jakubová, Samuel Merva (obidvaja 3.A), Samuel Lopanič (1.D) a Jozef Frenák (2.D). I.Švigárová skončila v kategórii jednotlivcov na 1.mieste, L.Demková na 2.mieste, M.Jakubová a S.Merva na 3.mieste, S.Lopanič na 6.mieste a J.Frenák na 12.mieste. Družstvo chlapcov skončilo na peknom 3.mieste a družstvo dievčat obhájilo minuloročné víťazstvo. Dievčatá postúpili na krajské kolo, ktoré bude 11.10.2018, v Starej Ľubovni. Všetkým zúčastneným blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Prajeme veľa úspechov na krajskom kole. - dc -

 • Informácie pre rodičov a žiakov týkajúce sa Preukazu ISIC/EURO26 v šk. r. 2018/19 sú zverejnené na stránke Preukaz žiaka.

 • 9. 10. žiaci odohrali školské kolo v šachu žiakov a žiačok SŠ. Nižšie uvedení žiaci postupujú z našej školy na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 18. 10. Zoznam postupujucich na okresne kolo: D. Lopata, L. Seman, D. Varga, M. Jančík, B. Blaha, A. M. Žalobínová, M. Jakubová, S. Simonová, M. Balogová. Všetkým účastníkom ďakujem za kvalitné šachové boje a prajem im veľa úspechov v ďalších postupových kolách (výsledky, foto). LH

 • Dňa 23. 10. 2018 sa uskutoční školské kolo v bowlingu. Záujemcovia (len I. až III. ročník!) sa môžu nahlásiť u p. Hricakovej (alebo u vyučujúcich TSV).

 • V piatok 28. septembra sa počas troch vyučovacích hodín aulou ozývalo mnoho jazykov - anglický, nemecký, ruský či španielsky. Dôvodom bolo pripomenutie si Európskeho dňa jazykov. Podrobnosti na stránke predmetu ANJ.

 • Rok 2018 je pre Slovenskú republiku v znamení tzv. „osmičkových“ výročí. Udalosti týchto rokov patria neodmysliteľne k významným medzníkom našej histórie. K „osmičkovým“ jubileám prijal naše pozvanie absolvent humenského gymnázia PhDr. Dušan Kováč, DrSC. Sme radi, že medzi nás zavítal úspešný a uznávaný historik, autor mnohých publikácií a znalec československých aj slovenských dejín. Po privítaní tradičným spôsobom - chlebom a soľou – sa so vzácnym hosťom stretol riaditeľ školy PaedDr. Ivan Pajtaš. Podrobnosti na stránkach predmetu DEJ.

 • Dňa 30. 9. sa žiaci II. B a III. C zúčastnili na besede vo Vihorlatskej knižnici. Začiatok bol veľmi netradičný, naši starší spolužiaci, Kristína a Andrej (4. B) si pre nás pripravili ukážku z ich inscenácie. Slovo potom prevzala Z. Švecová, ktorá nám veľmi zaujímavou formou predstavila tvorbu spisovateľa Václava Pankovčína, nášho rodáka. Okrem informácií o jeho tvorbe sme sa dozvedeli veľa zaujímavého aj z jeho života. Príjemným a zábavným spestrením bol kvíz o autorovi, v ktorom sme súťažili o jednu z jeho kníh, ktorou je najnovší výber jeho poviedok - Marakéš. (N. Nováková, 2. B)

Kontakt

 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
  Komenského 4, 066 01 Humenné
  GPS: N48.933246, E21.892994
 • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

 • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
 • telefonicky: +421 57 775 3826
 • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12459641