Navigácia

Partneri
Utorok 21. 11. 2017

Aktuálne projekty:

Školský rok 2017/2018

MS 2018

13. marec 2018 - SJL

14. marec 2018 - ANJ, NEJ, RUJ, SJA

15. marec 2018 - MAT

21. - 25. máj 2018 - ÚFIČ

Prázdniny

jesenné: 30. - 31. 10. 2017

vianočné: 23. 12. 2017 - 5. 1. 2018

polročné: 2. 2. 2018

jarné: 26. 2. - 2. 3. 2018

veľkonočné: 29. 3. - 3. 4. 2018

letné: 2. 7. - 31. 8. 2018

Rozpis vyučovacích hodín a prestávok

   7:45 - 8:30 1. hodina
  8:30 - 8:40 prestávka
  8:40 - 9:25 2. hodina
  9:25 - 9:30 prestávka
  9:30 - 10:15 3. hodina
  10:15 - 10:35 prestávka
  10:35 - 11:20 4. hodina
  11:20 - 11:30 prestávka
  11:30 - 12:15 5. hodina
  12:15 - 12:25 prestávka
  12:25 - 13:10 6. hodina
  13:10 - 13:15 prestávka
  13:15 - 14:00 7. hodina
  14:00 - 14:10 prestávka
  14:10 - 14:55 8. hodina
 

14:15 - 15:30

14:00 - 16:00

krúžková činnosť

športové krúžky

NOVINKY

 • Vo štvrtok 16. novembra prišlo do Šachového klubu Šachy Reinter odohrať 13 študentov Gymnázia arm. generála L. Svobodu ďalší, už štvrtý ročník šachového turnaja. Je chválihodné, že nápad a iniciatívu študentov organizovať každoročne šachový turnaj vedenie školy podporuje. Tento rok sa turnaj výnimočne uskutočnil v našich priestoroch a nie v átriu Gymnázia. Bližšie informácie, výsledky a foto na stránke klubu.

 • Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod vedením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje celoslovenskú Olympiádu o Európskej únii. Olympiáda o Európskej únii je určená hlavne pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl. Bližšie informácie na stránke EPAS.

 • Deň otvorených dverí pre svojich budúcich študentov si Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné naplánovalo na pondelok 20.11.2017. Študentov základných škôl zaujímalo hlavne, že sa otvárajú 4 triedy 4-ročného a jedna trieda 5-ročného štúdia, aké sú kritéria prijímacieho konania a aká pestrá je činnosť študentov v krúžkových a iných mimoškolských aktivitách počas štúdia. Nové boli aj informácie o obsahu štúdia a štruktúre predmetov vyučovaných v bilingválnom 5-ročnom štúdiu na našej škole. Naši študenti si pripravili hudobný a umelecký program pre našich budúcich prvákov. Fotogalériu a plánované kritéria na prijímacie konanie si pozrite tu. Videa si pozrite tu: Maco Mlieč, Štefánik foto: JánKo cák

 • V rámci týždňa aktivít ku dňu študentstva k nám v stredu 15. novembra 2017 prišla aj naša bývalá študentka Mgr. Jana Radová rod. Smolejová, riaditeľka pobočky Slovenskej sporiteľne v Humennom. V rámci rozšírenia obzoru vo finančnej gramotnosti podala našim žiakom praktické informácie zo svojho pracoviska. Zamerala sa predovšetkým na prácu s bežnými účtami, sporením, terminovanými vkladmi, využívaním úverov, službami platobného styku a elektronickým bankovníctvom. Fotogalériu si pozrite tu. - Anton Žido -

 • Vo štvrtok 16.11.2017 náš bývalý študent Jakub Sakala pripravil pre našich študentov zaujímavú prezentáciu svojej pracovnej činnosti v oblasti priemyselného dizajnu, ale hlavne jeho outdoorových aktivít. Okrem svojej práce sa venuje bicyklovaniu, behu, lyžovaniu a horolezectvu. Zo svojej minuloročnej expedície v Južnej Amerike v Patagónii doniesol sériu snímkov, ktorú popretkával zaujímavými zážitkami v chladnom a vlhkom prostredí nedotknutej Patagónie. Študentov táto prednáška zaujala, nakoniec kládli otázky o tom, čo ich na tejto expedícii najviac zaujímalo. http://piki4.rajce.idnes.cz/Jakub_Sakala/Foto tu. - JanKo cák -

 • Ďalší medziročníkový turnaj - basketbalový sa v rámci týždňa aktivít z príležitosti medzinárodného dňa študentov odohral v našej telocvični v stredu 15.11.2017. Pozrite si zábery zo zápasov. Neskôr pridáme aj videa. Na posledných dvoch snímkoch máte výsledky zápasov a celkové poradie. - JanKo cák -

 • V utorok 14.11.2017 sa k veľkej radosti študentov Gymnázia arm. gen. L. Svobodu Humenné odohral v teločvicni gymnázia pravidelný medziročníkový volebajlový turnaj. Zvíťazili tretiaci a tretiačky. Výsledky vzájomných zápasov a umiestnenie sú na posledných dvoch záberoch fotogalérie. Fotogalériu si pozrite tu. videá sú tu video1 video2 video3 video4 - JánKo cák -

 • V rámci týždňa aktivít ku dňu študentstva sa 15. 10.2017 navštívil naše gymnázium maďarský muzeológ a spisovateľ Lajoš Kováč. Vo svojej prednáške študentom prezentoval svoju najnovšiu knihu pod názvom Všetkému je koniec. Pod týmto titulom je zhrnutý denník grófky Ilony Andrássyovej, vnučky významného politika, prvého premiéra Rakúsko-uhorskej monarchie – Júliusa Andrássyho. Ilona ako veľa mladých aristokratiek, ktoré pochopili hroziacu tragédiu, prihlásila sa do Červeného kríža. Zo začiatku pôsobila v budapeštianskej nemocnici, kde ošetrovala zranených vojakov, denne privážaných zo srbského frontu. Od nich sa dozvedala o skutočných situáciach na bojiskách, ktoré sa nezhodovali s prezentovanými politikmi či v tlači. Fotogaléria besedy tu

 • Pod týmto názvom sa 13. 11. 2017 na našej škole uskutočnila zaujímavá akcia pre prvákov školy. Tento interaktívny projekt je súčasťou Národného programu prevencie HIV/AIDS. Jeho cieľom je poskytnúť mladým ľuďom základné informácie o danej problematike, eliminovať mylné názory a mýty, dať im priestor k zamysleniu sa o vlastných postojoch a názoroch, upriamiť ich pozornosť na striedmy spôsob života v partnerskej vernosti. Žiaci súťažnou formou pracovali na stanovištiach, kde plnili rôzne úlohy. Najviac bodov získali žiaci I.A triedy, no víťazmi sa stali všetci účastníci akcie, ktorá mala u nich pozitívny ohlas. Koordinátorka primárnej prevencie G. Mičáková Fotogaléria akcie tu. - JanKo cák-

 • Naši maturanti zo 4.B nám v pondelok 13.11.2017 počas veľkej prestávky predstavili tanečnú ukážku zo svojej stužkovej. Video si pozrite na YT : video 1 video 2 video 3 video 4 fotografie tu - JanKo cák -

 • Náš bývalý absolvent Doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD. nám v pondelok 13.11.2017 priblížil svoju profesionálnu dráhu úspešného paleontológa. Veľmi podrobne sa snažil študentom vysvetliť ako bol v mladosti motivovaný a ako sa mu cestou štúdia aj na našej škole darilo získať tie životné hodnoty, postoje a zásady práce, ktoré mu za dlhé roky vedeckej práce vo svete priniesli úspech a uznanie v medzinárodných vedeckých kruhoch. Nezabudol pripomenúť, prečo sa vrátil naspäť na východné Slovensko a zaujal pozíciu na svojej bývalej alma mater ako vedecký pracovník Centra interdisciplinárnych biovied PF UPJŠ Košice. Pozrite si aspoň ukážku z jeho prednášky, kde sa snaží vysvetliť vedecké neinvazívne postupy a najnovšie techniky, ktoré používajú na spracovanie zachovalých skamenelín kostí a vajec dinosaurov. Fotogaléria tu a video si pozrite tu :) -JanKo cák-

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
  Komenského 4, 066 01 Humenné
  GPS: N48.933246, E21.892994
 • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900
Počet návštev: 10779360