• V školskom roku 2021/2022 otvoríme 4 triedy 4-ročného štúdia s počtom žiakov 108.
  (bilingválna trieda sa v uvedenom šk. roku neotvára)

  • O Z N A M

   Od 11. 1. 2021 do odvolania pokračuje na škole pre všetky ročníky dištančné vzdelávanie podľa platného rozvrhu.

     • Úspech našich žiakov v súťaži Literárne talenty

      16. 12. 2020

      V mesiaci december sa vo Vihorlatskej knižnici uskutočnilo odovzdávanie ocenení v regionálnej súťaži neprofesionálnych literárnych tvorcov Literárne talenty. Odborná porota vyhodnocovala práce autorov rôznych vekových kategórií z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Medzi ocenenými boli aj naši nádejní literárni tvorcovia. SAMUEL ONDERIŠIN získal od odbornej poroty hneď dve ocenenia. V kategórii poézia porota jeho prácu ohodnotila 1. miestom a kategórii próza získal Samo 3. miesto. Žiacka práca SAMUELA KRISTEVA (3.A) bola v kategórii poézia ocenená pekným 2. miestom a čestné uznanie v kategórii próza porota udelila BRANISLAVOVI BLICHOVI (3.B). Nádejným talentom srdečne blahoželáme a veríme, že svoje tvorivé schopnosti budú naďalej rozvíjať v ďalších literárnych súťažiach. -MJ-

     • Majstrovstvá SR v zrýchlenom šachu

      15. 12. 2020

      Z košickej centrály klubu Šachy Reinter sa v nedeľu, 13.12.2020, uskutočnili ONLINE Majstrovstvá SR v zrýchlenom šachu žiakov a žiačok stredných škôl. Našu školu reprezentovali: Stela Simonová, Michaela Balogová, Anna Veľasová, Pavol Greňo, Michal Valko a Ivan Gavula. V celoslovenskej konkurencii sa medzi žiakmi SŠ najlepšie umiestnil Pavol Greňo - 6. miesto (81 účastníkov) a medzi žiačkami SŠ si 19. miesto vybojovala Stela Simonová (37 účastníčok). Gratulujeme všetkým k dosiahnutým výsledkom a veľmi pekne im ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. LH

     • Matematická olympiáda kategória A

      14. 12. 2020

      Naša škola pod vedením predmetovej komisie matematiky organizovala 8. 12. 2020 školské kolo matematickej olympiády najvyššej kategórie, kategórie A. Víťazom školského kola sa stal študent tretieho ročníka Samuel Koribanič s výborným výsledkom. Nielenže nezaváhal pri riešení úloh domáceho kola, ale hravo si poradil aj s úlohami školského kola. V školskom kole získal plný počet bodov. Blahoželáme a v krajskom kole držíme palce

     • Matematická súťaž: Matematický náboj

      14. 12. 2020

      Skupinka našich študentov s nadšením pre matematiku sa dňa 11. 12. 2020 pod vedením predmetovej komisie matematiky zúčastnila matematickej súťaže: Matematický náboj. Naša škola bola reprezentovaná štyrmi tímami od najmladších žiakov (študentov prvého ročníka) po najstarších žiakov (študentov štvrtého ročníka a našich minuloročných absolventov). Potešením pre nás bola veľká účasť žiakov prvého ročníka (vytvorili dva tímy) a účasť aj žiakov bilingválnej triedy.

  • Zvonenia

   Nedeľa 17. 1. 2021
   • Projekty

   • Šk. r. 2020/2021

   • MS 2021

    EČ SJL, CUJ, MAT - zrušená

    od 12. 4. 2021 - PFIČ SJL

    od 12. 4. 2021 - PFIČ CUJ

    17. 5. - 21. 5. 2021 - ÚFIČ

    Prázdniny 2020/2021

    jesenné: 30. 10; 2., 6. a 9. 11. 2020

    vianočné: 21. 12. 2020 - 10. 1. 2021

    polročné: zrušené

    jarné: 22. 2. - 26. 2. 2021

    veľkonočné: 1. 4. - 6. 4. 2021

    letné: 1. 7. - 31. 8. 2021

  • Kontakty

   • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
   • gymhum@gmail.com
   • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900
   • Komenského 4, 066 01 Humenné GPS: N48.933246, E21.892994
   • 00160954
   • 2021216604
   • +421577888521
   • Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
   • RNDr. Marián Hamrák 057/7888521, +421 910 311 688
   • RNDr. Monika Onufráková +421 910 247 627
   • Ing. Mária Guzlejová 057/7753826
   • Mgr. Anton Žido 057/7753826
   • Mgr. Darina Zavacká
   • melnik.gymhe@gmail.com
   • https://www.facebook.com/gaglshumenne
  • Prihlásenie