Navigácia

Partneri
Streda 20. 9. 2017

Aktuálne projekty:

Školský rok 2017/2018

MS 2018

13. marec 2018 - SJL

14. marec 2018 - ANJ, NEJ, RUJ, SJA

15. marec 2018 - MAT

21. - 25. máj 2018 - ÚFIČ

Prázdniny

jesenné: 30. - 31. 10. 2017

vianočné: 23. 12. 2017 - 5. 1. 2018

polročné: 2. 2. 2018

jarné: 26. 2. - 2. 3. 2018

veľkonočné: 29. 3. - 3. 4. 2018

letné: 2. 7. - 31. 8. 2018

Rozpis vyučovacích hodín a prestávok

   7:45 - 8:30 1. hodina
  8:30 - 8:40 prestávka
  8:40 - 9:25 2. hodina
  9:25 - 9:30 prestávka
  9:30 - 10:15 3. hodina
  10:15 - 10:35 prestávka
  10:35 - 11:20 4. hodina
  11:20 - 11:30 prestávka
  11:30 - 12:15 5. hodina
  12:15 - 12:25 prestávka
  12:25 - 13:10 6. hodina
  13:10 - 13:15 prestávka
  13:15 - 14:00 7. hodina
  14:00 - 14:10 prestávka
  14:10 - 14:55 8. hodina
 

14:15 - 15:30

14:00 - 16:00

krúžková činnosť

športové krúžky

NOVINKY

 • Informáciu o I. účelovom cvičení pre 1. ročník nájdete na stránke predmetu TSV.

 • V pondelok 4. septembra 2017 prišlo zopár nových študentov prvákov plných radosti a očakávania nových kamarátov, nových zážitkov do prvého ročníka našej školy. Privítali ich zástupcovia riaditeľa školy RNDr. Marián Hamrák a RNDr. Monika Onufráková. Predstavili im nových triednych učiteľov Mgr. Miroslava Seleckého v 1.A, PaedDr. Antóniu Stebnickú v 1.B, Mgr. Zuzanu Hrišovú v 1.C a Mgr. Zuzanu Tokárovú Ondrušovú v 1.D triede. Popriali im veľa štúdijných úspechov a zážitkov v novom prostredí. Študenti absolvovali obligátne prvé spoločné fotografie a pobrali sa v sprievode svojich triednych učiteľov spoznávať prostredie školy. Vitajte u nás a nech sa Vám u nás páči!  fotogaléria našich prvákov tu -JanKo-

 • Harmonogram úloh na 4. septembra 2017 a organizačné zabezpečenie otvorenia šk. roka 2017/2018

 • Š K O L S K Ý   R O K  2017/2018


 • Školský rok 2016 - 2017 slávnostne uzavrel Prešovský samosprávny kraj v pondelok 26. júna v Divadle Jonáša Záborského, kde bolo odovdzaných 20 ocenení najlepším pedagogickým pracovníkom a 20 žiakom stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja. Ocenení pedagógovia si prevzali plaketu Jána Amosa Komenského - Sophista pro regione (Učiteľ múdrosti pre región) a študenti boli ocenení plaketou Lex Mentium (Svetlo poznania). Medzi ocenenými účiteľmi bola aj naša pani zástupkyňa RNDr. Monika Onufráková. K udeleniu plakety jej zo srdca blahoželáme a ďakujeme jej za jej dlhoročnú obetavú prácu na pôde našej školy. Viac informácii tu.    fotografia v plnom rozlíšení tu   -jk-

 • Stránka eTwinning - Projekty bola aktualizovaná.

 • Posledný deň v škole je dôvodom na radosť z dosiahnutých štúdijných výsledkov za celý školský rok  a z nastávajúcich prázdnin. V piatok 30.6.2017 triedni učitelia vyhodnotili prácu v tomto školskom roku a rozdali naším šudentom koncoročné vysvedčenia. Milí študenti, prajeme Vám príjemné prázdniny a čakáme Vás v plnom zdraví a plných energie v ďalšom školskom roku.  Fotogalériu si môžete pozrieť tu.  foto: JanKo cák

 • Predposledný deň školského roka 2016/2017 sa na našej škole uskutočnila aj tohto roku akcia s názvom Gymnázium sa zabáva. Naši žiaci sa popasovali so 6 stanovišťami a veríme, že prežili pekné predpoludnie. Víťazom sa stala trieda 3.D s počtom bodov 74. Aj napriek tomu, že rovnaký počet dosiahla aj trieda 3.A. Víťazstvo patrí 3.D, ktorá súťažila s 22 žiakmi, kdežto 3.A len s 10 žiakmi. Tretie miesto patrí triede 2.D, ktorá dosiahla 70 bodov. Víťazom srdečne blahoželáme! POdrobné výsledky sú na posledných troch fotočkách. Všetkým žiakom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin . Fotogalériu si môžete pozrieť tu.  -Danka Capová-

 • Keďže už asi každý má mobilný telefón, môže ukázať svoje tvorivé schopnosti natočením krátkeho filmu, klipu... a zároveň vyhrať zaujímavé ceny. Vyhlasovanie výsledkov bude za účasti Mariana Čekovského, rapera Marksa, iných známych osobností a množstva médií. Podrobnejšie na stránke Ponuky alebo mobilfest.eu.

 • Koniec roka je časom triednych výletov. Zvyčajne chodievame s našimi triedami do Vysokých Tatier, na Šíravu, na Sninské rybníky... Triedny výlet triedy 2.E smeroval v dňoch 18.- 20.6.2017 do Vysokých Tatier.  Prvý deň sme mali naplánované kúpanie v Akvacity Poprad a ubytovanie v hoteli Hutník v Tatranských Matliaroch. Druhý deň sme absolvovali náročnú túru po žltej značke na chatu pri Zelenom plese (po starom Brnčalova chata) ďalej po červenej značke na Biele plesá a Kopské sedlo, dolu po modrej do ubytovne Hutník. Tento deň nám vyšlo nádherné počasie a okamihy trávené v Kopskom sedle s nádhernými výhľadmi na Vysoké a Belianske Tatry nám dodali  atmosféru jedinečného okamihu, ktorý padol po náročnom školskom roku ako balzam na naše utrápené, ale šťastné duše. Tu sa potešte výhľadmi a prírodnými krásami Tatier, ktoré zaznamenali učitelia Turík, Kocák a študenti Martina a Richard. - JanKo cák -

 • V stredu 21.6.2017 PK TV organizovala 12.ročník JUNIORSKEJ ŠTAFETY. Naša štafeta bola zložená z 20 dievčat a 22 chlapcov. Každý študent odbehol 1 km na čas. Prvých šesť študentov s najlepším časom postupuje na finálové kolo do Košíc. Finálová skupina sa v októbri postaví na štart Medzinárodného maratónu mieru a spoločne s hlavným poľom bežcov absolvujú celú maratónsku trať štafetovým spôsobom po kilometrových úsekoch. Cieľom tohto projektu je osloviť, zaujať mladú generáciu, zapojiť ju do športových, no najmä atletických aktivít a prezentovať rôznorodosť maratónskeho diania. fotogaléria tu   - Danka Capová - 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
  Komenského 4, 066 01 Humenné
  GPS: N48.933246, E21.892994
 • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900
Počet návštev: 10374515