Navigácia

Partneri
Utorok 14. 8. 2018

Aktuálne projekty:

Školský rok 2018/2019

MS 2019

12. marec 2019 - SJL

13. marec 2019 - ANJ, NEJ, RUJ, SJA

14. marec 2019 - MAT

20. - 24. máj 2019 - ÚFIČ

Prázdniny 2018/2019

jesenné: 31. 10. - 2. 11. 2018

vianočné: 23. 12. 2018 - 7. 1. 2019

polročné: 1. 2. 2019

jarné: 18. 2. - 22. 2. 2019

veľkonočné: 18. 4. - 23. 4. 2019

letné: 1. 7. - 31. 8. 2019

Rozpis vyučovacích hodín a prestávok

   7:45 - 8:30 1. hodina
  8:30 - 8:40 prestávka
  8:40 - 9:25 2. hodina
  9:25 - 9:30 prestávka
  9:30 - 10:15 3. hodina
  10:15 - 10:35 prestávka
  10:35 - 11:20 4. hodina
  11:20 - 11:30 prestávka
  11:30 - 12:15 5. hodina
  12:15 - 12:25 prestávka
  12:25 - 13:10 6. hodina
  13:10 - 13:15 prestávka
  13:15 - 14:00 7. hodina
  14:00 - 14:10 prestávka
  14:10 - 14:55 8. hodina
 

14:15 - 15:30

14:00 - 16:00

krúžková činnosť

športové krúžky

Študentom a ich rodičom želáme krásne leto plné veselých zážitkov.

NOVINKY

 • Žiačka našej školy Henrieta Zeleňáková z 1. D triedy sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži „Za život a rodinu“, kde obsadila 1. miesto v kategórii stredných škôl. Bola ocenená diplomom a notebookom. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo v Dome Quo Vadis v Bratislave. Žiačka sa zapojila do súťaže pod vedením pani učiteľky PhDr. M. Klamárovej. Víťazke srdečne blahoželáme. (A.Č. 1.D)

 • Gösta Leandersson- Po stopách maratónskych legiend MMM Košice

  V stredu 27.6.2018 PK TV organizovala 13.ročník JUNIORSKEJ ŠTAFETY. Naša štafeta bola zložená z 21 dievčat a 21 chlapcov. Každý študent odbehol 1 km na čas. Prvých šesť študentov s najlepším časom postupuje na finálové kolo do Košíc. Finálová skupina sa v októbri postaví na štart Medzinárodného
  maratónu mieru a spoločne s hlavným poľom bežcov absolvujú celú maratónsku trať štafetovým spôsobom po kilometrových úsekoch. Cieľom tohto projektu je osloviť, zaujať mladú generáciu, zapojiť ju do športových, no najmä atletických aktivít a prezentovať rôznorodosť maratónskeho diania.
  Najlepšie výsledky
  Dievčatá:
  1.miesto: Ivana Švigárová 3:49,86
  2.miesto: Lívia Demková 3:50,46
  3.miesto: Mária Jakubová 4:08,22
  Chlapci:
  1.miesto: Samuel Merva 3:01,11
  2.miesto: Patrik Rada 3:12,33
  3.miesto: Matúš Matuch 3:14,51

 • Prešovský samosprávny kraj udelil plakety pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. Stalo sa tak v utorok 12. júna na veľkej scéne prešovského Divadla Jonáša Záborského. Podujatie, ktoré bolo symbolickým poďakovaním sa za prácu a úspechy v školstve, sa konalo už po desiatykrát. Spolu 20 pedagógov z celého kraja získalo plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región. Z našej školy bol ocenený za výborné pracovné výsledky a angažovanie v práci s mládežou Mgr. Ján Bilík. Návrhy na ocenenie posielali riaditelia škôl, o laureátoch rozhodovali členovia Územnej školskej rady. Plaketu Lux mentium – Svetlo poznania získalo 20 študentov. Za našu školu bol ocenený za vzornú reprezentáciu školy v prírodovedných súťažiach Samuel Krempaský žiak 2.B triedy. O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Obe krajské ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom. Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov, čo dodnes pripomína pamätná tabuľa na evanjelickom kolégiu. Lux mentium je zase názov diela prešovského rodáka, významného filozofa a pedagóga Jána Bayera, ktorý stál pri premene mestskej školy na lýceum. zdroj:

 • NÁHRADNÝ TERMÍN KURZU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA (III. ročník) A ÚČELOVÝCH CVIČENÍ (I. a II. ročník) SA USKUTOČNÍ 19. až 20. 6. 2018 so začiatkom o 14:00 h v auditóriu školy.

  Bližšie informácie u p. Hricakovej

 • Výsledky ÚC a KOŽaZ sú zverejnené na stránke predmetu TSV.

 • Dobrovoľnícka činnosť N. Mergovej a R. Pančákovej z III. E spadá pod ZŠ s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, ktorá sídli v Detskej fakultnej nemocnici na Triede SNP 1 v Košiciach. Hoci oddelenie detskej onkológie navštevujú iba raz mesačne, čas, ktorý strávia pri deťoch, im dáva veľa. Náplňou ich návštev je spríjemniť detičkám dlhý pobyt v nemocnici a umožniť mamičkám oddýchnuť si aspoň na krátky čas. Podrobnosti nájdete tu. N. M. a R. P., 3.E

 • Dňa 17.05.2018 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili exkurzie v Americkej spoločnosti AT&T. Cieľom bolo dozvedieť sa o možnostiach využitia anglického jazyka na trhu práce, ako aj zaujímavé informácie napríklad o tom, ako (ne)napísať životopis. Po predstavení samotnej firmy sme navštívili video konferenčnú miestnosť, kde mali žiaci možnosť vidieť priebeh videohovoru v anglickom jayzku. Exkurzia sa konala pod vedením pani učiteľky Borisovej. J. B.

Kontakt

 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
  Komenského 4, 066 01 Humenné
  GPS: N48.933246, E21.892994
 • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

 • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
 • telefonicky: +421 57 775 3826
 • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12075717