Navigácia

Partneri
NOVÝ LEVEL

ŠTUDENTI!!!! Máte možnosť spolu so svojimi priateľmi a rodinnými príslušníkmi posunúť našu školu na NOVÝ LEVEL. Stačí zahlasovať a môžeš pomôcť pre našu školu získať nové počítačové a interaktívne učebne a pre seba hodnotnú cenu. Viac info a možnosť hlasovať TU: https://nanovylevel.sk/ Po zahlasovaní prostredníctvom uvedeného odkazu NEZABUDNI potvrdiť svoj hlas, keď ti príde overovací e-mail. Zdieľaj, posielaj odkaz ďalším a posuň našu školu na NOVÝ LEVEL!!!!

Pondelok 17. 12. 2018

Aktuálne projekty:

Školský rok 2018/2019

MS 2019

12. marec 2019 - SJL

13. marec 2019 - ANJ, NEJ, RUJ, SJA

14. marec 2019 - MAT

20. - 24. máj 2019 - ÚFIČ

Prázdniny 2018/2019

jesenné: 31. 10. - 2. 11. 2018

vianočné: 22. 12. 2018 - 7. 1. 2019

polročné: 1. 2. 2019

jarné: 18. 2. - 22. 2. 2019

veľkonočné: 18. 4. - 23. 4. 2019

letné: 1. 7. - 31. 8. 2019

Rozpis vyučovacích hodín a prestávok

   7:45 - 8:30 1. hodina
  8:30 - 8:40 prestávka
  8:40 - 9:25 2. hodina
  9:25 - 9:30 prestávka
  9:30 - 10:15 3. hodina
  10:15 - 10:35 prestávka
  10:35 - 11:20 4. hodina
  11:20 - 11:30 prestávka
  11:30 - 12:15 5. hodina
  12:15 - 12:25 prestávka
  12:25 - 13:10 6. hodina
  13:10 - 13:15 prestávka
  13:15 - 14:00 7. hodina
  14:00 - 14:10 prestávka
  14:10 - 14:55 8. hodina
 

14:15 - 15:30

14:00 - 16:00

krúžková činnosť

športové krúžky

Obvodné kolo olympiády v NEJ sa uskutoční 17.1.2019 v  Súkromnom gymnáziu DSA Sabinov, Komenského 40, 083 01 Sabinov. Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Zakuťanská.

NOVINKY

 • Dňa 21.11.2018 v Prešove na SPŠE sa konalo krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní. Naši študenti nás vzorne reprezentovali. Obsadili sme v kategórii starších pekné 4. miesto Samuel Krempaský a 5. miesto Damián Varga. V kategórii mladších sme obsadili 4. miesto Natanael Varjan, 7. miesto Viliam Lipovský a na našu veľkú radosť získal Dávid Benko 1.miesto. Ten postupuje na celoslovenské kolo do Banskej Bystrice. Z úspechov našich sa tešíme, srdečne blahoželáme a držíme nášmu mladému víťazovi Dávidovi Benkovi palce na celoslovenskom kole. foto tu - JanKo cák -

 • Tak ako každý rok v čase adventu už po štvrtýkrát sme my študenti 4.B triedy navštívili starkých z Domova dôchodcov - Antig. Pripravili sme si pre nich mikulášsky kultúrny program plný humoru, spevu a súťaží. Na akordeóne spev sprevádzal Rastislav Jasik z triedy 1.B. Do Domova dôchodcov s nami zavítal aj sám sv. Mikuláš, ktorý obyvateľom domova rozdal sladké mikulášske darčeky. Keďže sme už maturanti, túto štafetu chceme odovzdať ďalej mladším spolužiakom. Dúfame, že táto tradícia nezanikne (veď trvá už viac ako 20 rokov) a zachová sa aj po ďalšie roky. Na záver by sme sa chceli poďakovať našej pani triednej učiteľke PhDr. Tatiane Sklenárovej Uramovej a PhDr. Ľubici Kordaničovej za to, že nás po celé gymnaziálne štúdium viedli k organizovaniu takejto akcie. Naše poďakovanie patrí aj bývalému absolventovi školy Marošovi Hoptovi za finančnú pomoc, ktorý na starkých nezabudol. Prajeme šťastné a veselé vianočné sviatky a v zdraví prežitý rok 2019. Miriama Sijková, Kristína Rusinková 4.B

 • Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

  V dňoch 6. 12. a 7. 12.2018 sa konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku, do ktorej sa zapojili 13 - ti študenti súťažiaci v kategórii B1, B2, B3. Najlepšie výsledky dosiahli títo študenti: v kategórii B1 - Telepčáková Kristína 4.D, v kategórii B2 – Pomykáčová Kristína 4.B, v kategórii B3 – Levko Taras 2.B. Spomínaní študenti postupujú priamo do krajského kola. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov. PK RUJ

 • Každý rok sa začiatkom decembra koná na našej škole basketbalový turnaj o pohár Gymnázia armádneho generála Ludvíka Svobodu. Vo štvrtok 6.12.2018 súťažili chlapci a v piatok dievčatá. Posledné roky sa pravidelne turnaja zúčastňujú študenti našej družobnej poľskej školy Liceum Tarnow, Gymnázia Cyrila Daxnera Vranov a Obchodnej Akadémie Humenné. Zápasy boli dramatické, povzbudzovanie búrlivé. Nakoniec sa podarilo v obidvoch dňoch byť najúspešnejším hosťom z Licea Tarnow aj medzi chlapcami aj medzi dievčatami. Pravidelnou súčasťou tejto akcie býva aj účasť na hodinách s našimi žiakmi a družobný večer študentov družobných škôl. Učitelia si pravidelne v podvečer zahrajú priateľský futbalový zápas. Teší nás dlhoročný, úprimný a blízky vzťah študentov a učiteľov oboch škôl, ktorý sa utuží v máji spoločným výletom učiteľov vo Wieličke. Ďakujeme všetkým účastníkom turnaja, najmä hosťom z Poľska, Vranova a Obchodnej akadémie, za odhodlané športové výkony a tešíme sa nabudúce. Výsledky a fotogalériu si pozrite tu. foto: Leszek Kubien a Ján Kocák video chlapci, video dievčatá - JK -

 • Milí žiaci,príď te sa zabaviť a zašportovať si!!! V priebehu následujúcich dvoch týždňov sa podľa záujmu uskutočnia na škole turnaje v stolnom tenise a florbale. Prosím záujemcov, aby sa v priebehu tohto týždňa, t. j. do 7. 12. nahlásili u p. uč. Pavlenkovej. V stolnom tenise sa nahlásia jednotlivci, vo florbale je potrebné nahlásiť celé tímy, v počte 7- 8 žiakov. Termíny a časy konania budú upresnené v priebehu budúceho týždňa. Koordinátor PPDZ a PK TŠV.

 • Pri príležitosti stého výročia vzniku Československej republiky vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu finančné prostriedky pre grantovú schému „I. svetová vojna a osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika“. Do tejto grantovej schémy sa prihlásilo aj gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu s projektom Zemplínčania v československých légiách vo Francúzsku. Hlavnou aktivitou projektu bolo vytvorenie panelovej výstavy na tému účasti Zemplínčanov v čs. légiách vo Francúzsku. Samotnému vytvoreniu výstavy predchádzal archívny výskum, pri ktorom nám výdatne pomohli viacerí členovia Československej obce legionárskej a Nadácie Milana Rastislava Štefánika, za čo sme im veľmi vďační. Výstava bola vyhotovená v slovenskej a francúzskej verzii. Podrobnejšie na stránke predmetu DEJ. -RT-

 • Do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ sa prihlásilo 213 školských knižníc, naša škola sa umiestnila na 32. mieste. V rámci tejto akcie sa konalo aj hlasovanie o najkrajší plagát spisovateľa – najviac hlasov získala trieda III.B s plagátom „Hana Zelinová“, tesne za nimi skončila I.E s „Margitou Figuli“. V kvíze o knižniciach boli najúspešnejšie triedy 1.E a 3.E. Gratulujeme. -vk-

Kontakt

 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
  Komenského 4, 066 01 Humenné
  GPS: N48.933246, E21.892994
 • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

 • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
 • telefonicky: +421 57 775 3826
 • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12813418