Navigácia

Partneri
Pondelok 19. 2. 2018

Aktuálne projekty:

Školský rok 2017/2018

MS 2018

13. marec 2018 - SJL

14. marec 2018 - ANJ, NEJ, RUJ, SJA

15. marec 2018 - MAT

21. - 25. máj 2018 - ÚFIČ

Prázdniny

jesenné: 30. - 31. 10. 2017

vianočné: 23. 12. 2017 - 5. 1. 2018

polročné: 2. 2. 2018

jarné: 26. 2. - 2. 3. 2018

veľkonočné: 29. 3. - 3. 4. 2018

letné: 2. 7. - 31. 8. 2018

Rozpis vyučovacích hodín a prestávok

   7:45 - 8:30 1. hodina
  8:30 - 8:40 prestávka
  8:40 - 9:25 2. hodina
  9:25 - 9:30 prestávka
  9:30 - 10:15 3. hodina
  10:15 - 10:35 prestávka
  10:35 - 11:20 4. hodina
  11:20 - 11:30 prestávka
  11:30 - 12:15 5. hodina
  12:15 - 12:25 prestávka
  12:25 - 13:10 6. hodina
  13:10 - 13:15 prestávka
  13:15 - 14:00 7. hodina
  14:00 - 14:10 prestávka
  14:10 - 14:55 8. hodina
 

14:15 - 15:30

14:00 - 16:00

krúžková činnosť

športové krúžky

Dňa 22. 2. 2018 (štvrtok) o 15.30 sa uskutoční triedne rodičovské združenie.

Vedenie Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom oznamuje, že v školskom roku 2018/19 otvorí 4 triedy klasického 4-ročného gymnázia a 1 triedu 5-ročného bilingválneho gymnázia (anglické zameranie). Prijímacích pohovorov na bilingválnu sekciu sa môžu zúčastniť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ. Potvrdenú prihlášku na štúdium 5-ročného bilingválneho gymnázia podáva zákonný zástupca žiaka prostredníctvom riaditeľa ZŠ do 20. 2. 2018. Prijímacia skúška sa uskutoční 28. 3. 2018. Štúdium je bezplatné.

Kritéria na PS do 1. roč. bilingválneho štúdia

NOVINKY

 • Krajské kolo olympiády v informatike sa konalo na SPŠE v Prešove v utorok 23.1.2018. Záujem študentov o tak ťažkú a náročnú súťaž výrazne klesá. Dnes boli zverejnené výsledky. Nášmu študentovi Samuelovi Krempaskému z 2.B sa podarilo v tejto súťaži v kategórii B obsadiť 1. miesto v Prešovskom kraji. Bohužiaľ pre kategóriu B mladších žiakov sa neuskutočňuje celoslovenské kolo, na ktorom by sa Samo podľa počtu dosiahnutých bodov pravdepodobne umiestnil okolo 6. miesta. Srdečne mu blahoželáme k výraznému úspechu a držíme palce v ďalších súťažiach. Fotogalériu si pozrite tu. - JánKo cák -

 • Takto ste sa pripojili ku svetovému dňu bez mobilov! A nebolo Vás veru málo! Z celkového počtu žiakov, ktorí boli v ten deň v škole (316), odovzdalo svojho "miláčika" viac ako 50% (186). K odmene sa dopracovali až tri triedy, v ktorých sa všetci prítomní žiaci rozhodli, že aspoň na jeden deň nebudú otrokmi svojho mobilu. Patria sem 1.A, 2.E a 3. C !!! Srdečne blahoželáme k sladkej odmene :D Ostatným ďakujeme, že sa zapojili a v ten deň nedali tak veľa zarobiť svojmu mobilnému operátorovi :D :D :D zto a vk

 • Dňa 13.2.2018 sa na Gymnáziu Dominika Tatarku v Poprade konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali v kategórii 2A dve žiačky - Natália Orlejová z I. B triedy a Ema Gališinová z II. A triedy. Natália Orlejová obsadila v konkurencii 15 súťažiacich pekné 5. miesto, k čomu jej srdečne blahoželáme! PK NEJ

 • Obchodná akadémia v Prešove v spolupráci s metodicko - pedagogickým centrom zorganizovala 8. februára 2018 už XX. ročník krajského kola Olympiády ľudských práv. Ide o postupovú súťaž stredoškolskej mládeže, ktorá sa realizuje písomnou formou – vedomostným testom a ústnou formou – poznatkovo-postojovou prezentáciou téz. Cieľom OĽP je posilňovať záujem stredoškolákov o poznanie práv človeka, o prehlbovanie solidarity, tolerancie v spoločnosti a tým viesť mladých ľudí k posilňovaniu základných pilierov demokracie. Tento rok nás zastupoval Jakub Sivčo (4. D), ktorý sa prebojoval cez písomný test do ústnej, prezenčnej časti, v ktorej pred štvorčlennou komisiou obhajoval vlastné názory a našu školu úspešne reprezentoval. - Antónia Stebnická -

 • Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zorganizovala 1. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže "Sociálnopolitické otázniky" určenú pre študentov stredných škôl, ktorí si chcú preveriť svoje vedomosti z oblasti sociálnej politiky SR a EÚ. Komisia hodnotila kreatívnosť riešenia, vedomosti o štandardných postupoch a znalosť legislatívnych možností. Reprezentantka našej školy, sympatická blogerka (https://holejova.blog.sme.sk/), ktorej nie sú ľahostajné spoločenské problémy, VIKTÓRIA HOLEJOVÁ z 3.D obsadila v silnej celoslovenskej konkurencii vynikajúce 3. miesto. Blahoželáme! Viac foto tu: FSUCM a čitajte tu: Socialnopoliticke_otazniky.pdf . - Jana Kababíková -

 • V štvrtok 1.2.2018 večer po odovzdaní vysvedčení sa konal v aule našej školy tradičný študentský ples. Študenti sa tešili na tanec, spev, sútaže, dobrú zábavu a tombolou. Na tohoročnom plese nám náš stabilný DJ Gabriel pripravil príjmené prekvapenie a pozval si ako hosťa svojho priateľa DJ EKG. Všetci sa výborne zabávali až do rána. Videa si pozrite na https://youtu.be/JO3u0xWFQL0 a video s DJEKG si pozrite tu https://youtu.be/hP6QbGoGPsc . Fotografie od Tomáša Šepelu si pozrite tu a niečo je aj tu. - Ján Kocák -

 • Dňa 29. 1. 2018 sa študenti 1. C a 2. A zúčastnili divadelného predstavenia v Košiciach. Hra s názvom Maškaráda bola inšpirovaná komickou fantasy knihou Maskerade od Terryho Pratchetta. Dej sa odohrával v zákulisí opery, kde sa pravidelne objavuje duch – fantóm. Postupne začne dochádzať k vraždám a z jedného fantóma máme dvoch. Pri riešení celého problému nám pomôžu aj dve čarodejnice. Z predstavenia sme si odnášali príjemné zážitky.

 • Predmetová komisia matematiky dňa 30. 1. 2018, ako každoročne, organizovala školské kolo matematickej olympiády kategórie B,C (študentov druhého a prvého ročníka). Súťaže sa zúčastnili: Dávid Belcák II.A, Mária Jakubová II.A, Samuel Krempaský II.B, Natália Orlejová I.B, Dávid Benko I. B, Laura Ivanková, Michaela Blahová I.D. Všetkým účastníkom sme držali palce. Fotogalériu si pozrite tu. - Milan Krempaský -

 • Dňa 29.01.2018 sa na našej škole konala Biblická olympiáda. Študenti mali možnosť preveriť si svoje vedomosti z vybraných častí Starého (kniha Genezis) a Nového (Markovo evanjelium) zákona. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka, za čas strávený pri čítaní Svätého písma. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na dekanskom kole.viac foto tu - Peter Sivák -

 • Študenti našej školy Elena Chochoľaková, Jarmila Terpáková a Samuel Kolesár (študenti 1.A – bilingválnej triedy) sa dňa 24. 1 . 2018 zúčastnili okresného kola matematickej olympiády. Ich účasť na matematickej olympiáde prezentuje, že medzi ich záujmy nepatrí len anglický jazyk, ale aj iné predmety, nevynímajúc matematiku. Riešiteľom sme držali palce.V širokej konkurencii si vzájomne podelili víťazné umiestnenia. Umiestnili sa na druhom, treťom a štvrtom mieste. K vynikajúcim úspechom im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v postupovom kole. - Milan Krempaský -

 • Ani mrazivé prešovské počasie a celý deň čakania nás neodradilo pred výhrou! Aj takto by mohli dievčatá zhodnotiť obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa uskutočnilo na Spojenej škole Tarasa Ševčenku. Dievčatá preukázali svoje schopnosti spolu s ostatnými 12 žiakmi z rôznych okresov v kategórii 2A. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole v Poprade! -zto-

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
  Komenského 4, 066 01 Humenné
  GPS: N48.933246, E21.892994
 • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900
Počet návštev: 11292961