Navigácia

Partneri
OZNAM


Výzva na voľbu členov Rady školy v kategórii

zástupcovia rodičov (2 zástupcovia).

Voľba sa uskutoční 4. 10. 2018 od 15.30 hod. v aule školy.

Výzva na voľbu členov Rady školy v kategórii

zástupcovia žiakov (1 zástupca).

Voľba sa uskutoční 2. 10. 2018 o 10.15 hod. učebňa č. A 106.


Kandidáti musia dať písomný súhlas s voľbou do termínu  konania volieb.

Celá výzva je zverejnená na stránke Rady školy.

Piatok 21. 9. 2018

Aktuálne projekty:

Školský rok 2018/2019

MS 2019

12. marec 2019 - SJL

13. marec 2019 - ANJ, NEJ, RUJ, SJA

14. marec 2019 - MAT

20. - 24. máj 2019 - ÚFIČ

Prázdniny 2018/2019

jesenné: 31. 10. - 2. 11. 2018

vianočné: 22. 12. 2018 - 7. 1. 2019

polročné: 1. 2. 2019

jarné: 18. 2. - 22. 2. 2019

veľkonočné: 18. 4. - 23. 4. 2019

letné: 1. 7. - 31. 8. 2019

Rozpis vyučovacích hodín a prestávok

   7:45 - 8:30 1. hodina
  8:30 - 8:40 prestávka
  8:40 - 9:25 2. hodina
  9:25 - 9:30 prestávka
  9:30 - 10:15 3. hodina
  10:15 - 10:35 prestávka
  10:35 - 11:20 4. hodina
  11:20 - 11:30 prestávka
  11:30 - 12:15 5. hodina
  12:15 - 12:25 prestávka
  12:25 - 13:10 6. hodina
  13:10 - 13:15 prestávka
  13:15 - 14:00 7. hodina
  14:00 - 14:10 prestávka
  14:10 - 14:55 8. hodina
 

14:15 - 15:30

14:00 - 16:00

krúžková činnosť

športové krúžky

NOVINKY

 • Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili. (George SANTAYANA)

  Dňa 3. 10. 2018 sa v auditóriu od 10:35 uskutoční beseda k 100. výročiu vzniku ČSR a k tzv. osmičkovým rokom s naším úspešným absolventom a významným historikom PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc., uznávaným odborníkom na slovenské dejiny 19. a 20. storočia. Je určená predovšetkým pre žiakov 3. a 4. ročníka, ktorých zaujímajú (nielen) novodobé dejiny a spoločenské zmeny, ale aj pre ďalších priaznivcov minulosti (prihlásiť sa môžete u svojich učiteľov dejepisu). Bližšie informácie na stránke predmetu dejepis.

 • Výsledky účelových cvičení sú zverejnené na stránkach predmetu TŠV.

 • Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4 v Humennom v kategórii zástupcovia rodičov a v kategórii zástupca žiakov. Do rady školy sa majú zvoliť dvaja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy a jeden zástupca žiakov. Kandidáta do rady školy za rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb. Celá výzva je zverejnená na stránke Rady školy.

 • Začiatok šk. roka je 3. 9. 2018. Žiaci prvého ročníka prídu do školy na 7.45 a žiaci vyšších ročníkov do 8.00 hod.

 • 2 0 1 8 / 2 0 1 9

 • Žiačka našej školy Henrieta Zeleňáková z 1. D triedy sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži „Za život a rodinu“, kde obsadila 1. miesto v kategórii stredných škôl. Bola ocenená diplomom a notebookom. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo v Dome Quo Vadis v Bratislave. Žiačka sa zapojila do súťaže pod vedením pani učiteľky PhDr. M. Klamárovej. Víťazke srdečne blahoželáme. (A.Č. 1.D)

 • Gösta Leandersson- Po stopách maratónskych legiend MMM Košice

  V stredu 27.6.2018 PK TV organizovala 13.ročník JUNIORSKEJ ŠTAFETY. Naša štafeta bola zložená z 21 dievčat a 21 chlapcov. Každý študent odbehol 1 km na čas. Prvých šesť študentov s najlepším časom postupuje na finálové kolo do Košíc. Finálová skupina sa v októbri postaví na štart Medzinárodného
  maratónu mieru a spoločne s hlavným poľom bežcov absolvujú celú maratónsku trať štafetovým spôsobom po kilometrových úsekoch. Cieľom tohto projektu je osloviť, zaujať mladú generáciu, zapojiť ju do športových, no najmä atletických aktivít a prezentovať rôznorodosť maratónskeho diania.
  Najlepšie výsledky
  Dievčatá:
  1.miesto: Ivana Švigárová 3:49,86
  2.miesto: Lívia Demková 3:50,46
  3.miesto: Mária Jakubová 4:08,22
  Chlapci:
  1.miesto: Samuel Merva 3:01,11
  2.miesto: Patrik Rada 3:12,33
  3.miesto: Matúš Matuch 3:14,51

Kontakt

 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
  Komenského 4, 066 01 Humenné
  GPS: N48.933246, E21.892994
 • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

 • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
 • telefonicky: +421 57 775 3826
 • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12290838