Navigácia

Partneri
Korupcia - skutok sa deje

Projekt Skutok sa deje je realizovaný Úradom vlády SR a Prešovskou rozvojovou agentúrou, výstavami kresleného humoru na tému korupcie, ústrednou témou medzinárodnej súťaže Kýchanie mozgu. Odborným gestorom prezentácií o formách korupcie, jej odhaľovania, dokumentovania i potrestania je odbor prevencie korupcie ÚV SR. Výstavné kolekcie sú zatiaľ inštalované na gymnáziách v Bardejove, Humennom a Michalovciach, diváci ich budú môcť navštíviť do konca apríla a začiatkom mája disktutovať o súčasných prejavoch korupcie s plk. Petrom Kovaříkom, riaditeľom odboru prevencie korupcie. Kurátorom výstav je Peter Rázus, ktorý upresňuje „Problematika prevencie korupcie patrí v súčasnosti medzi horúce aktuálne témy, ktorá odstraňuje make up formálnych administratívnych opatrení a napomáha, aby korupcia neexistovala ako štandardná norma ovplyvňovania procesov v svoj prospech.“  Korupcia je  diagnózou súčasnej spoločnosti, kritizovanou i akceptovanou v svojej sofistikovanej podobe, existuje vo všetkých krajinách sveta a jej preukazovanie je komplikované. Podpisuje sa na rezignácii občanov a vytvára nedôveru voči opatreniam inštitúcií, ktoré sa ju snažia  eliminovať.

Nedeľa 22. 4. 2018

Aktuálne projekty:

Školský rok 2017/2018

MS 2018

13. marec 2018 - SJL

14. marec 2018 - ANJ, NEJ, RUJ, SJA

15. marec 2018 - MAT

21. - 25. máj 2018 - ÚFIČ

Prázdniny

jesenné: 30. - 31. 10. 2017

vianočné: 23. 12. 2017 - 5. 1. 2018

polročné: 2. 2. 2018

jarné: 26. 2. - 2. 3. 2018

veľkonočné: 29. 3. - 3. 4. 2018

letné: 2. 7. - 31. 8. 2018

Rozpis vyučovacích hodín a prestávok

   7:45 - 8:30 1. hodina
  8:30 - 8:40 prestávka
  8:40 - 9:25 2. hodina
  9:25 - 9:30 prestávka
  9:30 - 10:15 3. hodina
  10:15 - 10:35 prestávka
  10:35 - 11:20 4. hodina
  11:20 - 11:30 prestávka
  11:30 - 12:15 5. hodina
  12:15 - 12:25 prestávka
  12:25 - 13:10 6. hodina
  13:10 - 13:15 prestávka
  13:15 - 14:00 7. hodina
  14:00 - 14:10 prestávka
  14:10 - 14:55 8. hodina
 

14:15 - 15:30

14:00 - 16:00

krúžková činnosť

športové krúžky

Kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka štvorročného gymnázia pre šk. rok 2018/2019 sú zverejnené v module Prijímacie skúšky.

NOVINKY

 • Slávnostné posedenie z príležitosti dňa učiteľov sme si presunuli na piatok 13.4.2018. Poéziou, hudbou a spevom nám ho prišli spestriť naši šikovní študenti. Srdečne im ďakujeme za spríjemnenie našej oslavy. Pozvanie prijali aj emeritní učitelia našej školy a tak sme si zaspomínali a oslávili náš sviatok spoločne. Pozrite si videjko tu a fotogalériu tu.

  - JanKo -

 • Áno, je to tak. Aj na našej škole sa našli odvážni, zanietení študenti, ktorí sa nezľakli a po už úspešnom zdolaní okresných protivníkov sa postavili tvárou tvár novej výzve. Trojica študentov I.A, Elena Chochoľaková, Jarmila Terpáková a Samuel Kolesár sa dňa 28. 3. 2018 postavili presile štyroch ťažkých matematických úloh krajského kola matematickej olympiády v Prešove. Po urputnom štvorhodinovom boji sa pripojili k deviatim statočným, ktorí zápas dotiahli do úspešného konca. K dosiahnutým výborným výsledkom im blahoželáme a prajeme veľké odhodlanie a nadšenie pred ďalšími výzvami. Výsledková listina tu: VYSLEDKOVa_LISTINA_KK_MO_Z9_KK_67.roc-_28.3.2018.pdf - Milan Krempaský -

 • Pri príležitosti Svetového dňa stolného tenisu sa 10. apríla 2018 v telocvični uskutočnil turnaj v stolnom tenise. Turnaja sa zúčastnilo 20 žiakov našej školy. Po bojoch v základných skupinách, sa najlepší štyria dostali do finálovej skupiny a v nej bojovali o celkové prvenstvo. Víťazom sa nakoniec stal Matúš Sukeľ z I. B. Druhé miesto obsadil Matúš Matuch z II. A a tretie miesto Jakub Mucha z I. D. Všetkým chlapcom ďakujeme za účasť. Výsledkové listiny

 • Pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA STOLNÉHO TENISU sa uskutoční stolnotenisový turnaj.

  Miesto: telocvičňa školy

  Termín: 10. apríl 2018 (7:45)

  Kategórie: chlapci, dievčatá

  Prihlásenie na turnaj v termíne do 6. apríla 2018 u Mgr. V. Židzika.

 • Dňa 20. 3. sa uskutočnilo krajské kolo 52. ročníka biologickej olympiády na pôde Gymnázia L. Stőckela v Bardejove. Našu školu už tradične zastupovali žiačky v obidvoch kategóriách teoreticko – praktickej časti olympiády, ku ktorým sa tohto roku pridala aj žiačka, ktorá našu školu reprezentovala v projektovej časti olympiády s posterom. V B kategórii teoreticko – praktickej časti (žiaci 1. a 2. ročníka) nás reprezentovali D. Lukáčová z I.D a B. Slobodníková z II.D, ktoré získali rovnaký počet bodov a obe sa zaradili medzi úspešných riešiteľov. V A kategórií teoreticko – praktickej časti (žiaci 3. a 4. ročníka) nás reprezentovali žiačky III.B M. Hodorová a T. Gulyasová. O čosi viac šťastia mala Terka, ktorá zo ziskom 88 bodov obsadila bronzovú pozíciu a len jediný bod ju delil od strieborného miesta zaručujúceho účasť na celoštátnom kole biologickej olympiády. Aj napriek tomu bude mať naša škola tohto roku zastúpenie na celoštátnom kole vďaka M. Balogovej z I.C, ktorá vystúpila so svojim posterom v projektovej časti olympiády a obsadila fantastické strieborné miesto. Všetkým zúčastneným nielen na krajskom, ale aj na školskom kole týmto ďakujeme za vzornú reprezentáciu a Miške držíme palce na celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 18. – 20. apríla v Bratislave.

 • Dňa 27. 3. sa na našej škole v rámci Medzinárodného dňa divadiel uskutočnilo „Čítanie v praxi“. Tejto skupinovej triednej aktivity sa zúčastnili študenti 1., 2. a 3. ročníka, ktorí mali za úlohu zdramatizovať povinné literárne texty podľa vlastného výberu. Výsledné spracovanie predviedli v školskom auditóriu pred príslušným ročníkom. Študenti využili všetko, čo mohli, vrátane fantázie, originality, zmyslu pre detail a, samozrejme, talentu, čoho dôkazom bolo, že všetky inscenácie boli skutočne prepracované a hodné horlivého potlesku. Fotogaléria tu . Výsledky sú tu a tu. - Dáša Ferková -

 • V dňoch 22. - 23.3.2018 sme sa my, žiaci tretieho ročníka, zúčastnili exkurzie Krakov - Osvienčim. Prvý deň sme absolvovali prehliadku mesta Krakov - krásneho, romantického, s pokladmi priamo na ulici, ako je napríklad dominanta mesta - kráľovský hrad Wawel, ku ktorému sa viaže legenda o Drakovi, s ktorou súvisí aj prezývka Krakov - Dračie mesto. Samozrejme, nemohli sme vynechať ani hlavné námestie, ktoré je najväčším námestím v strednej Európe. Za pozornosť určite stála aj tržnica a oproti nej stojaca Mariánska katedrála s prekrásnym interiérom na míle vzdialeným od skromnosti. Druhý deň sme pokračovali prehliadkou koncentračného tábora Osvienčim. Táto prehliadka s detailmi o vraždení na každom kroku, nám dala zabrať nielen fyzicky, ale aj psychicky. Dokonca aj počasie sa prispôsobilo našej melancholickej nálade. Návšteva tohto tábora v nás zanechala hlboký dojem a zostáva pre nás výkričníkom, aby sa podobné hrôzy už nikdy nezopakovali. Fotogalériu si pozrite tu. Kristína Telepčáková, III. D - RaTu -

 • Dňa 22.3.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola biblickej olympiády, ktorá sa konala vo farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Humennom. Pod vedením Mgr. Petra Siváka si žiaci Jana Kocáková (III.A), Jana Bidovská (II.D) a Dávid Jevčák (II.B) vybojovali krásne druhé miesto a postúpili do vyššieho kola. Žiakom blahoželáme a želáme ďalšie úspechy aj v budúcich kolách biblickej olympiády. Fotogalériu si pozrite tu. - Peter Sivák -

 • V dňoch 13.-15.3.2018 vykonali naši študenti štvrtého ročníka externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zo slovenského, anglického jazyka a matematiky. Skúšky prebiehali v pokojnej pracovnej atmosfére za dohľadu externých predsedov maturitných skúšok. Veríme, že aj ústna časť bude pre našich maturantov úspešná. Fotogalériu si pozrite tu. - JanKo -

 • Dňa 9. 3. 2018 sa žiaci 3. B triedy pod vedením pani učiteľky PaedDr. Antónie Stebnickej zúčastnili prvého ročníka súťaže Divadelná jar v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom. Naši študenti vystúpili s inscenáciou poviedky J. G. Tajovského Maco Mlieč. fotogaléria tu

  Jednotlivé vystúpenia súťažiacich boli hodnotené odbornou porotou, ktorej pozorné oko si všimlo aj tú najmenšiu chybičku alebo zaváhanie. Vystúpenie našich študentov malo pozitívne ohlasy. Publikum ich odmenilo veľkým potleskom a porota nešetrila pochvalou. Spomedzi hercov najviac vynikli herecké výkony Tomáša Frenáka (Maco Mlieč), ktorý bol ocenený za najlepší herecký výkon, Andreja Glovu (rozprávač) a Samuela Krišku (Gazda).

 • Dňa 6. 3. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Tento rok boli výkony súťažiacich vyrovnané, porota ocenila kvalitný výber textov v kategórii poézia, potešilo nás aj zvyšujúce sa mužské zastúpenie v tejto súťaži. Porota si pozorne vypočula výkony jednotlivých súťažiacich a zhodla sa na týchto výsledkoch:

  Kategória POÉZIA: 1. K. Bonková 1. C, 2. N.Hančáriková 2. B, 3. N. Franková 3. A

  Kategória PRÓZA: 1. T. Horvát 2. D, 2. M. Balogová 1. C, 3. A. Holinka 2. D

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
  Komenského 4, 066 01 Humenné
  GPS: N48.933246, E21.892994
 • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900
Počet návštev: 11628645