Navigácia

Partneri
Piatok 22. 6. 2018

Aktuálne projekty:

Školský rok 2017/2018

MS 2018

13. marec 2018 - SJL

14. marec 2018 - ANJ, NEJ, RUJ, SJA

15. marec 2018 - MAT

21. - 25. máj 2018 - ÚFIČ

Prázdniny

jesenné: 30. - 31. 10. 2017

vianočné: 23. 12. 2017 - 5. 1. 2018

polročné: 2. 2. 2018

jarné: 26. 2. - 2. 3. 2018

veľkonočné: 29. 3. - 3. 4. 2018

letné: 2. 7. - 31. 8. 2018

Rozpis vyučovacích hodín a prestávok

   7:45 - 8:30 1. hodina
  8:30 - 8:40 prestávka
  8:40 - 9:25 2. hodina
  9:25 - 9:30 prestávka
  9:30 - 10:15 3. hodina
  10:15 - 10:35 prestávka
  10:35 - 11:20 4. hodina
  11:20 - 11:30 prestávka
  11:30 - 12:15 5. hodina
  12:15 - 12:25 prestávka
  12:25 - 13:10 6. hodina
  13:10 - 13:15 prestávka
  13:15 - 14:00 7. hodina
  14:00 - 14:10 prestávka
  14:10 - 14:55 8. hodina
 

14:15 - 15:30

14:00 - 16:00

krúžková činnosť

športové krúžky

NOVINKY

 • Prešovský samosprávny kraj udelil plakety pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. Stalo sa tak v utorok 12. júna na veľkej scéne prešovského Divadla Jonáša Záborského. Podujatie, ktoré bolo symbolickým poďakovaním sa za prácu a úspechy v školstve, sa konalo už po desiatykrát. Spolu 20 pedagógov z celého kraja získalo plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región. Z našej školy bol ocenený za výborné pracovné výsledky a angažovanie v práci s mládežou Mgr. Ján Bilík. Návrhy na ocenenie posielali riaditelia škôl, o laureátoch rozhodovali členovia Územnej školskej rady. Plaketu Lux mentium – Svetlo poznania získalo 20 študentov. Za našu školu bol ocenený za vzornú reprezentáciu školy v prírodovedných súťažiach Samuel Krempaský žiak 2.B triedy. O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. zdroj: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/2018/skolstvo/najuspesnejsi-pedagogovia-studenti-psk.html Obe krajské ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom. Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov, čo dodnes pripomína pamätná tabuľa na evanjelickom kolégiu. Lux mentium je zase názov diela prešovského rodáka, významného filozofa a pedagóga Jána Bayera, ktorý stál pri premene mestskej školy na lýceum.

 • NÁHRADNÝ TERMÍN KURZU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA (III. ročník) A ÚČELOVÝCH CVIČENÍ (I. a II. ročník) SA USKUTOČNÍ 19. až 20. 6. 2018 so začiatkom o 14:00 h v auditóriu školy.

  Bližšie informácie u p. Hricakovej

 • Výsledky ÚC a KOŽaZ sú zverejnené na stránke predmetu TSV.

 • Dobrovoľnícka činnosť N. Mergovej a R. Pančákovej z III. E spadá pod ZŠ s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, ktorá sídli v Detskej fakultnej nemocnici na Triede SNP 1 v Košiciach. Hoci oddelenie detskej onkológie navštevujú iba raz mesačne, čas, ktorý strávia pri deťoch, im dáva veľa. Náplňou ich návštev je spríjemniť detičkám dlhý pobyt v nemocnici a umožniť mamičkám oddýchnuť si aspoň na krátky čas. Podrobnosti nájdete tu. N. M. a R. P., 3.E

 • Dňa 17.05.2018 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili exkurzie v Americkej spoločnosti AT&T. Cieľom bolo dozvedieť sa o možnostiach využitia anglického jazyka na trhu práce, ako aj zaujímavé informácie napríklad o tom, ako (ne)napísať životopis. Po predstavení samotnej firmy sme navštívili video konferenčnú miestnosť, kde mali žiaci možnosť vidieť priebeh videohovoru v anglickom jayzku. Exkurzia sa konala pod vedením pani učiteľky Borisovej. J. B.

 • Počas ústnych maturitných skúšok absolvujú študenti 3. ročníka Kurz ochrany života a zdravia. Tretí deň - streda 23.5.2018 bol venovaný vyhodnoteniu súťaží z prvých dvoch dní a opekaniu špekáčok, klobások a slaninky na ohni v lese na Hubkovej pri prvom rybníku. Počasie bolo slnečné, v lese bolo po daždi mokro. Fotogalériu si pozrite tu. Foto: JánKo cák

 • Štúdijné povinnosi našich maturantov vrcholia ústnou časťou maturitných skúšok. Týždeň 21.-25.5.2018 ostane pre nich nezabudnuteľný. Pravda je, že niektorí s trémou, ale zodpovednosťou vykročia do života, kde ich čakajú ešte ťažšie životné skúšky. Držíme im palce, nech sa im skúška dospelosti na našej alma mater stane peknou spomienkou na mladosť a roky trávené na Gymnáziu arm. gen . L. Svobodu v Humennom. Fotogalériu si pozrite tu. - JanKo cák -

Kontakt

 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
  Komenského 4, 066 01 Humenné
  GPS: N48.933246, E21.892994
 • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

 • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
 • telefonicky: +421 57 775 3826
 • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 11993765