Navigácia

 • Cezpoľný beh

  Dňa 5.10.2018 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu družstiev a jednotlivcov ZŠ a SŠ. Za každú školu mohlo štartovať maximálne jedno družstvo zložené z troch pretekárov. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Ivana Švigárová (2.A), Lívia Demková (2.C), Mária Jakubová, Samuel Merva (obidvaja 3.A), Samuel Lopanič (1.D) a Jozef Frenák (2.D). I.Švigárová skončila v kategórii jednotlivcov na 1.mieste, L.Demková na 2.mieste, M.Jakubová a S.Merva na 3.mieste, S.Lopanič na 6.mieste a J.Frenák na 12.mieste. Družstvo chlapcov skončilo na peknom 3.mieste a družstvo dievčat obhájilo minuloročné víťazstvo. Dievčatá postúpili na krajské kolo, ktoré bude 11.10.2018, v Starej Ľubovni. Všetkým zúčastneným blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Prajeme veľa úspechov na krajskom kole.    - dc -      

 • Preukaz ISIC/EURO26

  Informácie pre rodičov a žiakov týkajúce sa Preukazu ISIC/EURO26 v šk. r. 2018/19 sú zverejnené na stránke Preukaz žiaka.

 • Školské kolo v šachu

  9. 10. žiaci odohrali školské kolo v šachu žiakov a žiačok SŠ. Nižšie uvedení žiaci postupujú z našej školy na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 18. 10. Zoznam postupujucich na okresne kolo: D. Lopata, L. Seman, D. Varga, M. Jančík, B. Blaha, A. M. Žalobínová, M. Jakubová, S. Simonová, M. Balogová. Všetkým účastníkom ďakujem za kvalitné šachové boje a prajem im veľa úspechov v ďalších postupových kolách (výsledky, foto).  LH

 • Bowling

  Dňa 23. 10. 2018 sa uskutoční školské kolo v bowlingu. Záujemcovia (len I. až III. ročník!) sa môžu nahlásiť u p. Hricakovej (alebo u vyučujúcich TSV).

 • Európsky deň jazykov

  V piatok 28. septembra sa počas troch vyučovacích hodín aulou ozývalo mnoho jazykov - anglický, nemecký, ruský či španielsky. Dôvodom bolo pripomenutie si Európskeho dňa jazykov. Podrobnosti na stránke predmetu ANJ.

 • BESEDA S HISTORIKOM DUŠANOM KOVÁČOM

  Rok 2018 je pre Slovenskú republiku v znamení tzv. „osmičkových“ výročí. Udalosti týchto rokov patria neodmysliteľne k významným medzníkom našej histórie. K „osmičkovým“ jubileám prijal naše pozvanie absolvent humenského gymnázia PhDr. Dušan Kováč, DrSC. Sme radi, že medzi nás zavítal úspešný a uznávaný historik, autor mnohých publikácií a znalec československých aj slovenských dejín. Po privítaní tradičným spôsobom - chlebom a soľou – sa so vzácnym hosťom stretol riaditeľ školy PaedDr. Ivan Pajtaš. Podrobnosti na stránkach predmetu DEJ.

 • Beseda vo Vihorlatskej knižnici

  Dňa 30. 9. sa žiaci II. B a III. C zúčastnili na besede vo Vihorlatskej knižnici. Začiatok bol veľmi netradičný, naši starší spolužiaci, Kristína a Andrej (4. B) si pre nás pripravili ukážku z ich inscenácie. Slovo potom prevzala Z. Švecová, ktorá nám veľmi zaujímavou formou predstavila tvorbu spisovateľa Václava Pankovčína, nášho rodáka. Okrem informácií o jeho tvorbe sme sa dozvedeli veľa zaujímavého aj z jeho života. Príjemným a zábavným spestrením bol kvíz o autorovi, v ktorom sme súťažili o jednu z jeho kníh, ktorou je najnovší výber jeho poviedok - Marakéš. (N. Nováková, 2. B)

 • Medzinárodný projekt SchulBrücke Weimar

  V dňoch 20.-29.9.2018 sa 6 žiakov druhého a štvrtého ročníka pod vedením Mgr. Anny Baľákovej zúčastnilo medzinárodného projektu SchulBrücke Weimar v Nemecku. Podrobnejšie na stránkach predmetu NEJ.

 • Oznam

  Dňa 9. 10. 2018 sa uskutoční školské kolo v šachu. Záujemcovia sa môžu nahlásiť u p. Hricakovej.

 • Prehľad umiestnenia absolventov šk. r. 2017/2018

  Prehľad umiestnenia absolventov 4. ročníka škr. r. 2017/2018 (PDF) je zverejnený na stránke výchovného poradenstva.

 • BESEDA s historikom Dušanom KOVÁČOM

  Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili. (George SANTAYANA)

  Dňa 3. 10. 2018 sa v auditóriu od 10:35  uskutoční beseda k 100. výročiu vzniku ČSR a k tzv. osmičkovým rokom s naším úspešným absolventom a významným historikom PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc., uznávaným odborníkom na slovenské dejiny 19. a 20. storočia. Je určená predovšetkým pre žiakov 3. a 4. ročníka, ktorých zaujímajú (nielen) novodobé dejiny a spoločenské zmeny, ale aj pre ďalších priaznivcov minulosti (prihlásiť sa môžete u svojich učiteľov dejepisu). Bližšie informácie na stránke predmetu dejepis.

 • Výsledky ÚC

  Výsledky účelových cvičení sú zverejnené na stránkach predmetu TŠV.

 • Výzva na voľby členov Rady školy

  Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4 v Humennom v kategórii zástupcovia rodičov a v kategórii zástupca žiakov. Do rady školy sa majú zvoliť dvaja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy a jeden zástupca žiakov. Kandidáta do rady školy za rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb. Celá výzva je zverejnená na stránke Rady školy.

 • Šk. rok 2018/2019

  Začiatok šk. roka je 3. 9. 2018. Žiaci prvého ročníka prídu do školy na 7.45 a žiaci vyšších ročníkov do 8.00 hod.

 • Š K O L S K Ý   R O K

  2 0 1 8 / 2 0 1 9

 • Za život a rodinu - súťaž

  Žiačka našej školy Henrieta Zeleňáková z 1. D triedy sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži  „Za život a rodinu“, kde obsadila 1. miesto v kategórii stredných škôl. Bola ocenená diplomom a notebookom. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo v Dome Quo Vadis v Bratislave. Žiačka sa zapojila do súťaže pod  vedením pani učiteľky PhDr. M. Klamárovej. Víťazke srdečne blahoželáme. (A.Č.  1.D)

 • JUNIORSKÁ ŠTAFETA 2018

  Gösta Leandersson- Po stopách maratónskych legiend MMM Košice

  V stredu 27.6.2018 PK TV organizovala 13.ročník JUNIORSKEJ ŠTAFETY. Naša štafeta bola zložená z 21 dievčat a 21 chlapcov. Každý študent odbehol 1 km na čas. Prvých šesť študentov s najlepším časom postupuje na finálové kolo do Košíc. Finálová skupina sa v októbri postaví na štart Medzinárodného
  maratónu mieru a spoločne s hlavným poľom bežcov absolvujú celú maratónsku trať štafetovým spôsobom po kilometrových úsekoch. Cieľom tohto projektu je osloviť, zaujať mladú generáciu, zapojiť ju do športových, no najmä atletických aktivít a prezentovať rôznorodosť maratónskeho diania.
  Najlepšie výsledky
  Dievčatá:
  1.miesto: Ivana Švigárová 3:49,86
  2.miesto: Lívia Demková   3:50,46
  3.miesto: Mária Jakubová  4:08,22
  Chlapci:
  1.miesto: Samuel Merva    3:01,11
  2.miesto: Patrik Rada        3:12,33
  3.miesto: Matúš Matuch     3:14,51

  Akciu zorganizovali členovia PK TV pod vedením p. Capovej Víťazom srdečne blahoželáme a ostatným zúčastneným ďakujeme za aktívnu účasť. Všetci podali kvalitné športové výkony, bez zranení a zdravotných problémov. Fotogalériu si pozrite tu. Foto: JánKo cák

 • Ocenený náš matematikár Mgr. Ján Bilík a študent Samuel Krempaský v Prešove

  Prešovský samosprávny kraj udelil plakety pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. Stalo sa tak v utorok 12. júna na veľkej scéne prešovského Divadla Jonáša Záborského. Podujatie, ktoré bolo symbolickým poďakovaním sa za prácu a úspechy v školstve, sa konalo už po desiatykrát. Spolu 20 pedagógov z celého kraja získalo plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región. Z našej školy bol ocenený za výborné pracovné výsledky a angažovanie v práci s mládežou Mgr. Ján Bilík. Návrhy na ocenenie posielali riaditelia škôl, o laureátoch rozhodovali členovia Územnej školskej rady. Plaketu Lux mentium – Svetlo poznania získalo 20 študentov. Za našu školu bol ocenený za vzornú reprezentáciu školy v prírodovedných súťažiach Samuel Krempaský žiak 2.B triedy. O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Obe krajské ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom. Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov, čo dodnes pripomína pamätná tabuľa na evanjelickom kolégiu. Lux mentium je zase názov diela prešovského rodáka, významného filozofa a pedagóga Jána Bayera, ktorý stál pri premene mestskej školy na lýceum. zdroj:

  https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/2018/skolstvo/najuspesnejsi-pedagogovia-studenti-psk.html 

 • Oznam

  NÁHRADNÝ TERMÍN KURZU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA (III. ročník) A ÚČELOVÝCH CVIČENÍ (I. a II. ročník) SA USKUTOČNÍ 19. až 20. 6. 2018 so začiatkom o 14:00 h v auditóriu školy.

  Bližšie informácie u p. Hricakovej

 • ÚC, KOŽaZ

  Výsledky ÚC a KOŽaZ sú zverejnené na stránke predmetu TSV.

strana:

Kontakt

 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
  Komenského 4, 066 01 Humenné
  GPS: N48.933246, E21.892994
 • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

 • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
 • telefonicky: +421 57 775 3826
 • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12459521