Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z informatiky CVI
Dejepis DEJ
Ekonomika EKO
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Etická výchova/náboženská výchova
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konverzácia v španielskom jazyku KSZ
Matematické cvičenia MCC
Matematika MAT
Matematika a práca s informáciami MIF
Náboženská výchova NBV
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Politológia a právo POP
Programovanie PRO
Psychológia a sociológia PSG
Psychosociálny tréning PYE
Regionálne dejiny RED
Ruský jazyk RUJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z matematiky SEM
Seminár z občianskej náuky SEY
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenské náuky SNF
Spoločenskovedný seminár SPS
Správanie SPR
Španielsky jazyk SJA
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvorba projektu TFP
Umenie a kultúra UKL
Voliteľné hodiny
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.12.2018

Kontakt

  • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
    Komenského 4, 066 01 Humenné
    GPS: N48.933246, E21.892994
  • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

  • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
  • telefonicky: +421 57 775 3826
  • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12813416