Navigácia

Ambasádorská škola EP

Informácie

STAŇ SA AMBASÁDOROM EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Tento vzdelávací program má názov Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých ľudí

Ako program funguje:

Vzdelávací program  EPAS sa realizuje pomocou aspoň jednej učiteľky/jedného učiteľa za každú zúčastnenú školu, a žiackym tímom. Učitelia si medzi sebou zvolia senior ambasádorov a žiaci junior ambasádorov. Zúčastneným osobám budú poskytnuté základné a neskôr aj podrobné odborné školenia o tom, ako program funguje, o úlohe a činnosti Európskeho parlamentu, o spôsobe vyučovania tematiky EÚ a o ďalších relevantných témach. Okrem toho získajú zaujímavý učebný materiál. Informačné a propagačné aktivity, ktoré bude skupina organizovať v rámci svojej školy, budú monitorované. V priestoroch školy by sa mal vytvoriť informačný bod pre informácie o EÚ a EP.

Ak škola uspokojivo splní požiadavky stanovené v programe, bude certifikovaná ako škola - Ambasádor Európskeho parlamentu a získa plaketu, ktorá môže byť vystavená na poprednom mieste v budove školy.

Okrem toho bude žiačkám a žiakom najaktívnejšej školy ponúknutá cesta do Štrasburgu v rámci programu Euroscola alebo Európskeho stretnutia mládeže (EYP - European Youth Event). Učiteľky a učitelia budú pozvaní na odborný seminár do Bruselu alebo Štrasburgu.

Bližšie informácie a fotky zo slávnostného udeľovanie prvých plakiet :

http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/mladez/epas.html

http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/spravodajstvo_a_aktivity/aktivity/2017/september2017/ambasadorske_skoly_ceremonia.html

Mgr. Tokárová, Mgr. Krišková

Kontakt

  • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
    Komenského 4, 066 01 Humenné
    GPS: N48.933246, E21.892994
  • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

  • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
  • telefonicky: +421 57 775 3826
  • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12814046