Navigácia

Oznamy

17. 01. 2019

Žiadosť o návrh kandidátov do Územnej školskej rady pri Prešovskom samosprávnom kraji

29. 10. 2018

Výsledky volieb do Rady školy v kategórii zástupcovia rodičov

Po sčítaní všetkých hlasov boli volebnou komisiou vyhlásené oficiálne výsledky:

Meno Počet hlasov
MUDr. Vladimír Kičík 128
MUDr. Dušana Žinčáková 124
Ing. Alena Čabalová 83
PaedDr. Eva Matuchová 72
Ing. Sidónia Hutníková 60
Mgr. Marianna Kličová 60

 

Rodičov v RŠ budú zastupovať MUDr. Vladimír Kičík a MUDr. Dušana Žinčáková.


17. 09. 2018

Výzva na voľby členov Rady školy

Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlasuje

v ý z v u

na voľby členov Rady školy pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4 v Humennom v kategórii zástupcovia rodičov a v kategórii zástupca žiakov.

Do rady školy sa majú zvoliť:

 • dvaja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy a
 • jeden zástupca žiakov.

 

Kandidáta do rady školy za rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb.

Voľbu zástupcu žiakov strednej školy vykoná príslušná žiacka školská rada; ak žiacka školská rada nie je ustanovená, voľbu zástupcu žiakov strednej školy vykonajú žiaci strednej školy v priamych voľbách.

Voľby členov rady školy v termíne do 31. októbra 2018 zabezpečí riaditeľ školy, ktorý určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé kategórie volených zástupcov.

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda


01. 06. 2016

Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutoční 09. 06. 2016 o 15:30 hod v zborovni školy. Jediným bodom programu bude voľba nového predsedu rady školy. Pozvánky členom rady školy budú doručené aj písomne.

 


 

18. 04. 2016

Výzva na voľby členov Rady školy:

2016_Vyzva1.PDF                     2016_Vyzva2.PDF

 

Kontakt

 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
  Komenského 4, 066 01 Humenné
  GPS: N48.933246, E21.892994
 • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

 • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
 • telefonicky: +421 57 775 3826
 • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12974986