Navigácia

Školský psychológ

„Každá cesta začína prvým krokom.“

                

Školská psychologička na Gymnáziu arm. gen. L Svobodu v Humennom:

Mgr. Alena Kostelníková

Pracovná doba:

Štvrtok-piatok: 7:30 - 15:30, každá párna streda v mesiaci 7:30 - 15:30 hod.

(po individuálnej dohode je možné stretnutie i mimo uvedeného času).

 

Kontakt:

 •  Osobne:          v miestnosti B132
 •  Telefonicky:    0907 253 554

 

KTO JE ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG:

Školský psychológ je jedným z článkov systému výchovného poradenstva, pracuje priamo v škole, kde vykonáva psychologickú činnosť.

 

AKÉ JE POSLANIE ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA:

Poslaním psychológa je poskytovať odborné psychologicko- edukačno- výchovné služby, zabezpečovať harmonický osobnostný rozvoj a psychické zdravie a podieľať sa na skvalitňovaní sociálnej klímy a sociálnych vzťahov v škole.

 

PRE KOHO SÚ PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY URČENÉ:

Pre študentov, pedagógov, výchovného poradcu, rodičov, vedenie školy a riaditeľa školy.

 

NÁPLŇ PRÁCE ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA:

 • Diagnostická činnosť - realizovaná prostredníctvom psychodiagnostických metód; zameraná na poznávanie osobnosti študenta, jeho schopností, osobnostných vlastností, zameraná na identifikovanie porúch správania a učenia.

 • Intervenčná činnosť - vytváranie podmienok pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti študenta vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu.

 • Preventívna činnosť - sledovanie pripravenosti študentov pre školu a jej požiadavky; uskutočňovaná prostredníctvom pozorovania študentov v triedach, realizovanie špeciálnych programov napomáhajúcich zdravému rozvoju osobnosti študenta.

 • Poradenská činnosť - poskytovanie konzultácií rodičom, pedagógom, študentom. 

 

   OBLASTI, V KORÝCH MOŽE BYŤ ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG NÁPOMOCNÝ ŠTUDENTOM:

 • ťažkosti v učení
 • ťažkosti v správaní
 • ťažkosti pri rozhodovaní a voľbe povolania
 • ťažkosti v komunikácií s rodičmi, pedagógmi,  spolužiakmi
 • vnútorná nepohoda, stres, náročné životné situácie (prechod do novej školy, maturita, známkovanie, osamelosť, láska  a pod.)
 • narušené sociálne vzťahy v triede

 

Kontakt

 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
  Komenského 4, 066 01 Humenné
  GPS: N48.933246, E21.892994
 • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

 • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
 • telefonicky: +421 57 775 3826
 • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12813751