Navigácia

Stránky predmetu dejepis

PROJEKTY

Po stopách Zemplínčanov v čs. légiách vo Francúzsku

Pri príležitosti stého výročia vzniku Československej republiky vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu finančné prostriedky pre grantovú schému „ I. svetová vojna a osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika“. Do tejto grantovej schémy sa prihlásilo aj gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu s projektom Zemplínčania v československých légiách vo Francúzsku.

Realizácia projektu prebiehala v priebehu jesene. Prvou aktivitou projektu bola prednáška fundovaného odborníka PhDr. Dušana Kováča, DrSc. na pôde nášho gymnázia dňa  3. októbra 2018. Pre študentov školy bola v tento deň sprístupnená aj výstava Made in Czechoslovakia, ktorá pripomínala uplynulú storočnicu spoločných dejín Čechov a Slovákov.

Hlavnou aktivitou projektu bolo vytvorenie panelovej výstavy na tému účasti Zemplínčanov v čs. légiách vo Francúzsku. Samotnému vytvoreniu výstavy predchádzal archívny výskum, pri ktorom nám výdatne pomohli viacerí členovia Československej obce legionárskej a Nadácie Milana Rastislava Štefánika, za čo sme im veľmi vďační. Výstava bola vyhotovená v slovenskej a francúzskej verzii.

Túto výstavu sme v novembri prezentovali na pôde partnerskej školy v meste Monthureux sur Saône. Delegáciu našej školy tvorili pani zástupkyňa riaditeľa RNDr. Monika Onufráková, PhDr. Radoslav Turik a študenti tretieho ročníka Paulína Šompľáková, Samuel Stebnický a Juraj Ficík. Nenahraditeľnú podporu nám v priebehu pobytu, ale aj trvania celého projektu  poskytovala naša tlmočníčka pani Mgr. Agnesa Grecová.  V priebehu dňa naši študenti odprezentovali svojim francúzskym rovesníkom výsledky nášho výskumu. Francúzski študenti zase prezentovali svoje vedomosti o činnosti československých legionárov v ich okolí.  Podnetný deň bol zakončený slávnostnou večerou.

Druhý deň sme v sprievode zástupcov mestečka Darney začali návštevou u primátora tohto mesta. Po milom prijatí na radnici sme navštívili miesta späté s pobytom československých legionárov v Darney. Najprv sme si pozreli expozíciu československých légií v meste Darney. Miestnemu múzeu sme venovali francúzsku verziu našej výstavy. Následne sme prišli k pomníku československých légii za mestom Darney. Na tomto mieste dostali vojaci 21. československého streleckého pluku svoju bojovú zástavu z rúk francúzskeho prezidenta Poincarého a uskutočnili slávnostnú prísahu. Spoločne s našimi francúzskymi priateľmi sme pri pomníku uskutočnili krátky pietny akt. Na záver sme v meste navštívili všetky ostatné miesta späté s prvou svetovou vojnou. Po spoločnom obede sme náš pobyt v Darney skončil. Pevne veríme, že spolupráca s našimi partnermi bude v budúcnosti pokračovať na ďalších spoločných projektoch.

 3. 12. 2018  PhDr. R. Turik

Kontakt

  • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
    Komenského 4, 066 01 Humenné
    GPS: N48.933246, E21.892994
  • +421577753826; +421577755474; +421577888521; +421911150900

Od 25. 5. 2018 vstúpili do platnosti regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vďaka ktorým budú osobné údaje ešte lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontroluS otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nás môžete kontaktovať nasledovne:

  • osobne: kancelária č. 105, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 066 01, v stredu v čase od 13,00 do 15,00 hod.
  • telefonicky: +421 57 775 3826
  • elektronickou poštou: gymhum@gmail.com
Počet návštev: 12813424